Valberedning

Vid SFS-Svenska Äggs årsstämma den 11 maj 2016 i Tranås utsågs en valberedning att bereda val till årsstämman 2017. Stämman fattade beslut om reviderad instruktion för valberedningens arbete som ska gälla intill årsstämman 2017.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen intill årsstämman 2017 består av: 

Charlotte Norrman-Oredsson
 (sammankallande)
Tel 0708-52 52 58 
charlotte@skeagard.se

Joacim Närkeby
Tel 070-592 20 07
j.narkeby@t.lrf.se  

Lennart Andersson 
Tel 070-522 35 01
info@halelantbruk.se 

Oscar Olsson 
Tel 070-843 34 52 
Oscar@vastkustagg.se

Thomas Malmström 
Tel 070-776 24 00
thomas@mjab.se

 

 

 

 

 

Foto: ©iStockphoto/Vicki Reid