Valberedning

Vid SFS-Svenska Äggs årsstämma den 8 mars 2018 i Växjö utsågs en valberedning att bereda val till årsstämman 2019. Stämman fattade beslut om reviderad instruktion för valberedningens arbete som ska gälla intill årsstämman 2019.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen intill årsstämman 2019 består av: 

Charlotte Norrman-Oredsson
 (sammankallande)
Tel 0708-52 52 58 
charlotte@skeagard.se

Erik Emanuelsson
Tel 0708-53 53 05
erik.emanuelsson@live.se  

Lennart Andersson 
Tel 070-522 35 01
info@halelantbruk.se 

Mikael Gilbertsson
Tel 070-671 69 80
mikael@stjernsundsgard.se

Thomas Malmström 
Tel 070-776 24 00
thomas@mjab.eu

 

 

 

 

 

Foto: ©iStockphoto/Vicki Reid