Producentråd

Producentrådet representerar äggproducenter från hela landet och äggproduktionens olika inhysningssystem. Producentrådet bevakar producenternas särintressen gentemot övriga
produktionsled i kedjan samt  bereder frågor till styrelsen. Rådet har varje år minst fyra fysiska
möten och därutöver telefonmöten.

I samband med årsstämman den 18 maj 2017, bildades ett nytt producentråd enligt nedan.

 

 

Ordförande

Anders Lindberg

070-556 75 31

anders.lindberg@aniagra.se

 

Vice ordförande     

Mikael Lindberg

070-355 19 63

lindberg.musteryd@telia.com

                       

Ledamot

Mats Olsson

070-201 07 07

ullavi@telia.com

 

Ledamot

Peter Andersson

070-658 93 11

40420@telia.com

 

 Ledamot

Urban Larsson

070-669 80 29

larsson.urban@outlook.com

 

Ledamot

Henrik Hermansson

070-522 24 80

henrik@forsagard.com

 

 Ledamot

Magnus Rinman

070-482 38 15

magnus.rinman@ekhof.se