Ansökan om anslutning

Frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättning eller Meddelande om förändring - utevistelse

 

Frågor besvaras av veterinär Magnus Jeremiasson, 073-823 0897, magnus.jeremiasson@svenskaagg.se

Ansökan om anslutning av: 
Anmälan om driftsförändring 
Utarrendering av stall och till vem 
Djurägare, namn*
Djurägare, adress*
Personnr/orgnr/PPN-nr*
Mobiltelefonnummer*
Faxnummer (även riktnummer) 
Senaste föregående ägare 
Djurhållare, namn 
Djurhållare, adress 
Djurhållare, telefonnummer (även riktnr) 
Telefonnummer djurhus 
Nuvarande produktion 
Nästa planerade insättningsdatum 
Foder, använder icke värmebehandlat (helt vete) 
Foder, använder egen produktion 
Foder, köper från leverantör, ange vilken: 
Enhetens namn (1) 
Yta 
Antal djur 
Enhetens namn (2) 
Yta 
Antal djur 
Enhetens namn (3) 
Yta 
Antal djur 
Enhetens namn (4) 
Yta 
Antal djur 
Förslag till kontrollveterinär 
Avelsföretag 
Levererande kläckeri (unghöns) 
Unghönsuppfödare (värphöns) 
Äggpackeri (värphöns) 
Verifieringskod*
Ny kod

Publicerat 2010-11-15
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 0890
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster