Besättningsveterinärens årliga besiktning

Fjäderfäanläggning i frivilliga salmonellakontrollen

 

Frågor besvaras av veterinär Magnus Jeremiasson, 073-823 0897, magnus.jeremiasson@svenskaagg.se

Djurhållare, namn*
Djurhållare, adress*
Djurägare, postnummer/ort*
Telefonnummer (även riktnummer) 
Mobiltelefonnummer*
Faxnummer (även riktnummer) 
e-post*
Kontaktperson 
Gårdens PPN nr*
Gårdens namn*
Län 
Ursprung och destination (kläckeri/unghönsuppf/packeri) 
Djurutrymmets namn (1) 
Produktionsinriktning 
Golvyta, kvm 
Antal djur 
Djurutrymmets namn (2) 
Produktionsinriktning 
Golvyta, kvm 
Antal djur 
Djurutrymmets namn (3) 
Produktionsinriktning 
Golvyta, kvm 
Antal djur 
Anläggningens namn 
Generation som kläcks 
Kläckerikapacitet 
Datum för veterinära besök 
Datum för veterinära provtagningar 
Frizoner, gnagar- och fågelsäkring mm U a
Anmärkning 
Hus yttre besiktning U a
Anmärkning 
Hus inre besiktning, allmän hygien U a
Anmärkning 
Journalhantering U a
Anmärkning 
Hygiengräns, besöksrutiner U a
Anmärkning 
Foder och foderhantering U a
Anmärkning 
Vattenprov uttaget den: U a
Datum: 
Anmärkning 
Ägghantering, desinfektion U a
Anmärkning 
Salmonellaprov uttagna av djurhållare U a
Anmärkning 
Strö, gödsel, hantering av animaliskt avfall U a
Anmärkning 
Rengöringsrutiner mellan omgångar U a
Anmärkning 
Uppfyller anläggningen krav enligt plan och riktlinjer? Ja
Nej
Besiktningsprotokoll gällande spannmålsanläggning för helt vete bifogas Ja
Nej
Kort redogörelse för verksamhetsåret (ev salmonellaförekomst, nybyggnad, byte av utrustning etc) 
Datum för underskrift 
Datum för insändande 
Namn 
Telefonnr 
Verifieringskod*
Ny kod

Publicerat 2010-11-15
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 0890
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster