Besättningsveterinärens årliga besiktning

Fjäderfäanläggning i Frivilliga salmonellaprogrammet för höns med utevistelse
 

Frågor besvaras av veterinär Magnus Jeremiasson, 073-823 0897, magnus.jeremiasson@svenskaagg.se

Djurhållare, namn*
Djurhållare, adress*
Djurägare, postnummer/ort*
Telefonnummer (även riktnummer) 
Mobiltelefonnummer*
Faxnummer (även riktnummer) 
e-post*
Kontaktperson 
Gårdens PPN nr*
Gårdens namn*
Län 
Ursprung och destination (kläckeri/unghönsuppf/packeri) 
Djurutrymmets namn (1) 
Produktionsinriktning 
Golvyta, kvm 
Antal djur 
Djurutrymmets namn (2) 
Produktionsinriktning 
Golvyta, kvm 
Antal djur 
Djurutrymmets namn (3) 
Produktionsinriktning 
Golvyta, kvm 
Antal djur 
Anläggningens namn 
Generation som kläcks 
Kläckerikapacitet 
Datum för veterinära besök 
Datum för veterinära provtagningar 
Frizoner, gnagar- och fågelsäkring mm 
Anmärkning 
Hus yttre besiktning 
Anmärkning 
Hus inre besiktning, allmän hygien 
Anmärkning 
Journalhantering 
Anmärkning 
Hygiengräns, besöksrutiner 
Anmärkning 
Foder och foderhantering 
Anmärkning 
Vattenprov uttaget den: 
Datum: 
Anmärkning 
Ägghantering, desinfektion 
Anmärkning 
Salmonellaprov uttagna av djurhållare 
Anmärkning 
Strö, gödsel, hantering av animaliskt avfall 
Anmärkning 
Rengöringsrutiner mellan omgångar 
Anmärkning 
Uppfyller anläggningen krav enligt plan och riktlinjer? 
Besiktningsprotokoll gällande spannmålsanläggning för helt vete bifogas 
Kort redogörelse för verksamhetsåret (ev salmonellaförekomst, nybyggnad, byte av utrustning etc) 
Datum för underskrift 
Datum för insändande 
Namn 
Telefonnr 
Verifieringskod*
Ny kod

Publicerat 2010-11-15
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 0890
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster