Salmonellaförsäkring med grundskydd vid sjukdomsutbrott

 

Ägg- och unghönsproducenter har möjlighet att teckna en förmånlig försäkring hos Agria Djurförsäkring. Förutom ekonomisk hjälp vid spärr på grund av Salmonella och Newcastle omfattar även försäkringen ett grundskydd om alla djur i enheten måste avlivas på grund av djurskyddsskäl. Grundskyddet gäller för sjukdomar som inte omfattas av epizooti- eller zoonoslagen.
 
 
Grundskydd vid sjukdomsutbrott ersätter en del av ditt produktionsbortfalll samt avlivnings- och destruktionskostnaden. Beloppet är fastställt I förväg utifrån antalet insatta djur, produktionsform samt djurens ålder.
 
Kontaktperson Agria Djurförsäkring:
Marianne Wahlgren tel 08-588 421 63 eller 0775-88 88 88

.


Agrias försäkring

Broschyr ung- och värphönsförsäkring (.pdf)

Salmonellaförsäkring med grundskydd (.pdf)

Villkor 2016 (.pdf) 

Villkor fr.o.m. 2016-07-01 (.pdf)

Allmänna bestämmelser 2016 (.pdf)

Länsförsäkringar och Agrias larmkrav 2018


 

 Foto: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 0890
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster