Äggproducent och stall
De sista siffrorna i koden på äggen visar vilken lantbrukare (äggproducent) som har producerat äggen.

Om äggproducenten har flera stall kan märkningen även visa från vilket av stallen som äggen kommer från. Detta är dock en frivillig märkning. Stallet anges i så fall med den sista siffran (efter bindestrecket).

Äggmärkningen gör således att spårbarheten är mycket god på ägg.De svenska äggproducenterna har moderna stallar inredda enligt den svenska djurskyddslagen. Totalt finns det cirka 6 miljoner värphöns i Sverige (2005) och varje ägg som säljs i butiken går att spåra ända tillbaka till den gård där äggen har producerats. Det görs med hjälp av äggmärkningen, den kod som stämplats på ägget. Kravet på att ägget ska märkas gäller i alla EU-länder. Det är denna märkning vi berättar om på denna hemsida.
Illustrationer: Lars Ahlberg.
Text: Sven Secher.