Så här lever hönsen som värper äggen – märkningen berättar
ProduktionsmetodUrsprungslandÄggproducent och stallÄggproducent och stallÄggmärkningen* talar om hur äggen produceras, det vill säga hur hönan lever, hur hon bor och i vilken miljö hon vistas.

Siffer- och bokstavsraden (koden) på ägget berättar alltså om hönorna får gå ute och vilken typ av inredning som stallet har.

Koden på ägget talar också om i vilket land ägget är producerat och på vilken gård. Här framgår således vilken bonde (äggproducent) som har haft ansvaret för hönornas skötsel och produktionen av äggen.

Koden talar till och med om vilket stall hönorna har hållits i, om äggproducenten har hönor i flera olika stall på sin gård.
* Äggmärkningen gäller i alla länder inom EU och kravet är att alla ägg ska vara stämplade (märkta) med den siffer- och bokstavskombination som vi berättar om på denna hemsida. Kravet gäller dock inte om producenten säljer direkt till konsument vid till exempel gårdsförsäljning.
Kravet på märkning av ägg infördes den 1 januari 2004, enligt rådsförordning (EEG) 1907/90, handelsnormer för ägg och EU-kommissionens direktiv 2002/4/EG.