Mer information
Den som vill veta mer kan även vända sig till det äggpackeri som har packat äggen i äggaskarna eller ställa frågor direkt i livsmedelsbutiken.

Statens Livsmedelsverk har också information om äggmärkningen: www.slv.se ».

Äggproducenternas förening, Svenska Ägg, har information om svensk äggproduktion på sin hemsida: www.svenskaagg.se ».

Det finns också mer läsning om kycklingar, höns och ägg i artiklar i tidningen Fjäderfä och på hemsidan: www.fjaderfa.se ».

www.fjaderfa.se finns ett artikelarkiv och även länkar till branschföretag och myndigheter som till exempel Jordbruksverket ».