0 Ekologiska ägg
Ägg från ekologisk produktion (ekoägg), markeras med 0 (siffran noll) i märkningen på äggen. Reglerna för inhysning av hönor som producerar ekoägg är något hårdare än reglerna för vanlig äggproduktion. Ekologiska äggproducenter måste förutom att följa djurskyddslagen och foderlagstiftningen även följa Kravs* regelverk.

Ekohönan ska kunna röra sig fritt i stallet (ska vara frigående) och hon måste ha möjlighet att gå ut i en rastgård (beteshage). Där kan alla hönor när vädret tillåter krafsa, sprätta, sandbada, picka mask och beta gräs. Hönsen kan även sprätta och "bada" i ett strömaterial (sand, kutterspån el dyl.) på golvet inne i stallet.

I det ekologiska hönsstallet får det finnas maximalt 3 000 höns i varje djuravdelning. Reglerna kräver också att varje höna ska ha lite mer utrymme än vad som krävs i annan äggproduktion. Det finns även krav på hur kycklingar och unghöns ska födas upp.

Ekologiska höns kan när vädret tillåter gå ut i en väl tilltagen rastgård. Inne i stallet går de också helt fritt.
De ekologiska hönornas foder ska vara ett ekologiskt godkänt foder (t ex ekologiskt odlad spannmål), fritt från GMO (genmodifiering) och utan tillsatser av syntetiska aminosyror. Ekohönor ska också ha tillgång till grovfoder, exempelvis rotfrukter och hö.

Ekologisk äggproduktion lyder under särskilda krav när det gäller medicinering och karenstider efter medicinbehandling, när sådan har krävts.

Det finns också (liksom för övrig svensk äggproduktion) detaljerade regler för hur utrustning för vatten och utfodring ska vara utformade liksom för hur redena ska se ut och hur stor golvets ströade yta ska vara.
* Krav är en ekonomisk förening som utformat särskilda regler för ekologisk produktion. Den som är kontrollerad och godkänd enligt "Kravreglerna", får märka produkterna med märket KRAV.
Se www.krav.se »