1 Frigående utomhus
Produktionsmetoden "Frigående utomhus" markeras med 1 (siffran ett) på ägget. Dessa hönor går helt fritt i stallet och de har även möjlighet att gå ut, vilket framgår av bilden.

Varje höna som hålls Frigående utomhus ska ha tillgång till fyra kvadratmeter utomhusyta.

Olika inredning
I stall för frigående höns används många olika typer av inredning. Stallinredningen kan ha flera olika våningsplan så att hönorna kan röra sig i höjdled. De kan välja att vara på golvet för att "sprätta och bada" eller söka vila lite högre upp.

Dessutom har hönorna tillgång till särskilda reden där de går in när det är dags att värpa ägg.


Dessa hönor går fritt inne i stallet men de har också liksom de ekologiska hönorna möjlighet att gå ut i en rasthage.
Inredningen inne i stallet för Frigående utomhus överensstämmer med Frigående inomhus.

Frigående inomhus är i Sverige vanligare än Frigående utomhus.

För att få veta mer om hönsens inomhusmiljö bör du klicka in dig på sidan
Frigående inomhus ».