2 Frigående inomhus
Frigående inomhus markeras med 2 (siffran två) på ägget och även dessa hönor går fritt i stallet.

En eller flera våningar
I stallet kan användas flera olika typer av inredning som har olika antal våningsplan.

I Sverige brukar man skilja på envånings- och flervåningssystem. Flervåningssystemen har flera hyllor (etager) och hönorna kan alltså välja på vilken höjd över golvet de vill befinna sig vid olika tillfällen. Hönorna rör sig ofta i hela systemet men söker sig högt upp när det är dags för nattvilan.

Det finns begränsningar i hur många hönor man får ha per kvadratmeter i stallet. Eftersom hönorna kan sprida ut sig i höjdled i flervåningssystemen kan man i dessa system ha fler hönor per kvadratmeter golvyta än i envåningssystemen.

Får "bada"
Hönorna kan röra sig helt fritt i systemet. På natten söker sig hönsen uppåt för att vila på sittpinnarna men de som vill sitter högt upp även på dagen. I stallinredningen finns det gott om reden för värpningen samt vattennipplar och foderkoppar och på golvet kan hönsen "sprätta och bada" i strömaterialet.
I stallet finns också fläktar och belysning för att göra miljön så bra som möjligt för djur och de människor som sköter hönsen. Detta gäller för övrigt alla stalltyper.
I Sverige ska alla hönor ha tillgång till ett så kallat ströbad och i systemet för frigående hönor finns ströbadet på golvet i stallet. Där kan hönorna "sprätta och bada". Materialet i ströbädden kan vara sand, sågspån, kutterspån eller liknande.

Djurskyddslagen har detaljregler
Foder, vatten, reden och sittpinnar finns på flera ställen i inredningen och i tillräckligt stort antal så att det räcker till alla hönor.

Djurskyddslagen säger att minst en tredjedel av golvytan ska utgöras av ströyta och det finns även regler för exempelvis hur utrustningen för reden, utfodring och vatten ska vara utformade.