3 Burhöns
Burhöns markeras med 3 (siffran tre) på ägget. Burhönsen ska enligt den svenska djurskyddslagen (liksom hönor i alla andra inhysningssystem i Sverige) ha tillgång till värprede, ströbad och sittpinnar.

EU har beslutat att från år 2012 införa regler för burhönsen som liknar de svenska. Vissa EU-länder har för avsikt att införa sådana regler före 2012.

Hönorna går fritt i buren
Hönorna går således fritt i den inredda buren och kan i takt med sina olika behov under dygnet använda redet för att värpa, ströytan för
att "bada" och sittpinnarna för att vila. I Sverige får maximalt 16 hönor hållas i samma bur och det finns också regler om burarnas mått (burstorleken) och om hur utrustning för vatten och utfodring ska vara utformat för att passa hönorna på
Så här kan det se ut i en modern så kallad inredd hönsbur. Se även den större bilden nedan.
bästa sätt.

Svensk forskning
Nämnas kan att Sveriges Lantbruksuniversitet sedan 1980-talet varit världsledande när det gäller utvecklingen av den moderna inredda buren.

Utvecklingsarbetet har skett tillsammans med svenska och utländska företag som tillverkar inredning till fjäderfästallar. Svenska myndigheter har kontrollerat att dessa nya hönsburar fungerar för djuren genom testningar enligt den svenska Ny teknik-lagen.

Hönor börjar värpa mycket tidigt på morgonen och de kryper då in en i taget i värpredet. På natten vilar hönorna på sittpinnarna och de sitter på pinnarna även på dagtid, när de så vill. På dagen kan hönorna också använda ströytan och de ägnar givetvis även tid åt att äta och dricka.