Att äta ägg är smart för klimatet

Ägg har liten påverkan på klimatet jämfört med andra animaliska livsmedel. Det totala bidraget av växthusgaser från äggproduktion är i nivå med kycklingproduktion. Sammanlagt bidrar ett kilo ägg med klimatgaser motsvarande 1,6 kilo koldioxid (koldioxidekvivalenter). Motsvarande siffra för kyckling är 1, 5 kilo. För griskött är siffran 4,3 kilo och för nötkött runt 15 kilo CO2 per kilo kött.

Allra lägst klimatpåverkan har mjölk. En liter mjölk bidrar endast med 1 kilo koldioxid. Ett viktigt skäl till att vi äter animaliska livsmedel är för deras innehåll av fullvärdiga proteiner. Ska man jämföra olika livsmedels klimatpåverkan så är det därför rimligt att räkna klimatpåverkan per kilo protein.

Eftersom proteinhalten i mjölk är fyra gånger lägre än i ägg och cirka sju gånger lägre än i kött ändras rangordningen. Räknat på proteininnehållet hamnar mjölken nu först på fjärde plats medan ägg behåller sin andra plats. (Se Tabell 1.)

 

 

 

LIVSMEDEL

KG CO2-ekv per kg
livsmedel

 PROTEININNEHÅLL
(%)

 KG CO2-ekv per kg
protein

 Kyckling

1,5

23 

 Ägg

1,6 

12,6 

13 

 Mjölk

3,3 

30 

 Griskött

4,3 

21 

21 

 Nötkött

13,4 

21 

64 

Tabell 1. Ägg och kyckling bidrar med ungefär lika mycket växthusgaser per kilo, cirka 1,5 – 1,6 kilo CO2-ekvivalenter per kilo produkt. Tar man hänsyn till proteininnehållet kommer dock ägg på andra plats efter kyckling. Bidraget av växthusgaser, metan, lustgas och koldioxid, är omräknat till kg koldioxid, så kallade koldioxidekvivalenter. Källa: SIK

 

2 kilo foder ≈ 1 kilo ägg

Att ägg är klimat- och miljösmart mat beror till stor del på att hönor är skickliga på att omvandla foder till färdiga livsmedel och att det därigenom går åt liten foderareal för att producera ett kilo ägg.

Inget annat av våra vanliga lantbruksdjur använder fodret så effektivt som höns. En höna lägger i genomsnitt ett medelstort ägg om cirka 55 gram per dag. På två kilo foder värper en höna ganska exakt ett kilo ägg. Eller ett ägg om dagen i drygt 18 dagar.

Siffran varierar något beroende på foderkvalitet och inhysningssystem. År 2005 beräknades så den genomsnittliga foderförbrukningen i Sverige till 2,1 kg foder per kilo ägg.

 

Ägg kräver liten yta

För att producera ett kilo ägg går det åt foder från i genomsnitt 4,5 kvadratmeter åkermark. Det är en tredjedel av den areal som krävs för att producera ett kilo griskött och knappt två tredjedelar av arealen för att producera ett kilo kycklingkött. (Se Tabell 2.)

 

 

LIVSMEDEL

UNGEFÄRLIGT
AREALBEHOV
(m2 per kilo produkt)

UNGEFÄRLIGT
AREALBEHOV
(m2 per kilo protein)

 Ägg

4,5 

36 

 Kyckling

30 

 Mjölk

1,5 

45 

 Griskött

11-15 

50-70 

 Nötkött

33 

150 

Tabell 2. För att producera ett kilo ägg krävs en odlingsyta på 4,5 kvadratmeter. För en liter mjölk räcker det med 1,5 kvadratmeter odlingsareal. Arealbehovet för att producera ett kilo protein är dock allra lägst för ägg och kyckling.
Källa: SIK och LRF


 

Foto: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster