Inredda burar

Hönsen lever i mindre grupper oftast om 8-10 höns per inredd bur, men som mest 16 höns. Burarna är inredda med värpreden, ströbad och sittpinnar. Minimimåttet har fastställts till 750 cm² per höna. Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder, där svensk fodersäd utgör huvuddelen av fodret.

Hönor börjar värpa mycket tidigt på morgonen och de kryper då in en i taget i värpredet. På natten vilar hönorna på sittpinnarna och de sitter på pinnarna även på dagtid, när de så vill. På dagen kan hönorna också använda ströytan och de ägnar givetvis även tid åt att äta och dricka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatten och utfodring

I den inredda buren och kan hönorna, i takt med sina olika behov under dygnet, använda redet för att värpa, ströytan för att "bada" och sittpinnarna för att vila. I Sverige får maximalt 16 hönor hållas i samma bur och det finns också regler om burarnas mått (burstorleken) och om hur utrustning för vatten och utfodring ska vara utformat för att passa hönorna på bästa sätt.

Svensk forskning

Sveriges Lantbruksuniversitet har sedan 1980-talet varit världsledande när det gäller utvecklingen av den moderna inredda buren. Utvecklingsarbetet har skett tillsammans med svenska och utländska företag som tillverkar inredning till fjäderfästallar. Svenska myndigheter har kontrollerat att dessa nya hönsburar fungerar för djuren genom testningar enligt den svenska Ny teknik-lagen.

Illustrationer: Lars Ahlberg
Text: Sven Secher
 
Läs mer om...

>> Ekologisk produktion
>> Frigående höns utomhus
>> Frigående höns inomhus  
>> Märkning av ägg 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster