Den rosa märkningen på ägget

Varje ägg har en rosa märkning/kod som talar om i vilket land ägget är producerat, vilken bonde som har haft ansvaret för hönornas skötsel och vilken inhysning hönorna har. Ägget kan också vara märkt med en "check" och är då av Certifierad Svensk Äggkvalitet.


 * Äggmärkningen gäller i alla länder inom EU och kravet är att alla ägg ska vara stämplade (märkta) med den siffer- och bokstavskombination som vi berättar om på denna hemsida. Kravet gäller dock inte om producenten säljer direkt till konsument vid till exempel gårdsförsäljning. Kravet på märkning av ägg infördes den 1 januari 2004, enligt rådsförordning (EEG) 1907/90, handelsnormer för ägg och EU-kommissionens direktiv 2002/4/EG.

Produktionsmetod

Äggen indelas i fyra grupper med hänsyn till inhysningen och märks med kodsiffrorna 0-3 enligt följande. Klicka på länkarna för att läsa mer om de olika produktionsmetoderna.

0 = Ekologisk produktion 
1 = Frigående utomhus 
2 = Frigående inomhus
3 = Inredda burar 

Ursprungsland

På varje ägg finns också angivet från vilket land ägget kommer. Det framgår av bokstavskombinationen, där till exempel SE står för Sverige, DK för Danmark och DE för Tyskland. När ägget är stämplat med SE, är det således värpt av en svensk höna.

Äggproducent och stall

De sista siffrorna i koden på äggen visar vilken lantbrukare (äggproducent) som har producerat äggen. Om äggproducenten har flera stall kan märkningen även visa från vilket av stallen som äggen kommer från. Detta är dock en frivillig märkning. Stallet anges i så fall med den sista siffran (efter bindestrecket).

De svenska äggproducenterna har moderna stallar inredda enligt den svenska djurskyddslagen. Totalt finns det cirka 7 miljoner värphöns i Sverige (2012) och varje ägg som säljs i butiken går att spåra ända tillbaka till den gård där äggen har producerats. Kravet på att ägget ska märkas gäller i alla EU-länder.

Certifierad Svensk Äggkvalitet

Om samtliga led i produktionskedjan är certifierade enligt Svensk Äggkvalitet får ägget märkas med en check. Läs gärna mer om certifieringen.

Äggpackerier

Livsmedelsverket har kontrollansvar för cirka 600 livsmedelsanläggningar varav ca 130 stycken äggpackerier. Nedan följer en lista över ett 10-tal av de största anläggningarna i Sverige. Varje anläggning har ett SE-nummer som ska anges på äggförpackningen.  På hemsidan finns i vissa fall en förteckning över de äggproducenter som levererar ägg till det specifika packeriet.  Om det inte finns, kontakta packeriet och fråga!

 

SE 001                Dava Foods                                  www.lantägg.se

SE 007                Kronägg                                       www.kronagg.se

SE 008                Norrlandsägg                               www.norrlandsagg.se

SE 012                KG:s ägg                                      www.stjarnagg.se

SE 013                Täljestads ägg                             www.stjarnagg.se

SE 016                Gotlandsägg                                www.gotlandsagg.se

SE 020                Thuressons hönseri                     www.stjarnagg.se

SE 025                Hallandsägg                                 www.stjarnagg.se

SE 034                Västkustägg                                 www.vastkustagg.se

SE 049                Alsbo ägg                                     www.alsboagg.se

SE 221                Gotlandsägg                                www.gotlandsagg.se

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster