Den rosa märkningen på ägget

Varje ägg har en rosa märkning/kod som talar om i vilket land ägget är producerat, vilken bonde som har haft ansvaret för hönornas skötsel och vilken inhysning hönorna har. Ägget kan också vara märkt med en "check" och är då av Certifierad Svensk Äggkvalitet.


 * Äggmärkningen gäller i alla länder inom EU och kravet är att alla ägg ska vara stämplade (märkta) med den siffer- och bokstavskombination som vi berättar om på denna hemsida. Kravet gäller dock inte om producenten säljer direkt till konsument vid till exempel gårdsförsäljning. Kravet på märkning av ägg infördes den 1 januari 2004, enligt rådsförordning (EEG) 1907/90, handelsnormer för ägg och EU-kommissionens direktiv 2002/4/EG.

Produktionsmetod

Äggen indelas i fyra grupper med hänsyn till inhysningen och märks med kodsiffrorna 0-3 enligt följande. Klicka på länkarna för att läsa mer om de olika produktionsmetoderna.

0 = Ekologisk produktion 
1 = Frigående utomhus 
2 = Frigående inomhus
3 = Inredda burar 

Ursprungsland

På varje ägg finns också angivet från vilket land ägget kommer. Det framgår av bokstavskombinationen, där SE står för Sverige. När ägget är stämplat med SE är det således värpt av en svensk höna.

Äggproducent och stall

De sista siffrorna i koden på äggen visar vilken lantbrukare (äggproducent) som har producerat äggen. Om äggproducenten har flera stall kan märkningen även visa från vilket av stallen som äggen kommer från. Detta är dock en frivillig märkning. Stallet anges i så fall med den sista siffran (efter bindestrecket).

De svenska äggproducenterna har moderna stallar inredda enligt den svenska djurskyddslagen. Totalt finns det cirka 7 miljoner värphöns i Sverige (2012) och varje ägg som säljs i butiken går att spåra ända tillbaka till den gård där äggen har producerats. Kravet på att ägget ska märkas gäller i alla EU-länder.

Certifierad Svensk Äggkvalitet

Om samtliga led i produktionskedjan är certifierade enligt Svensk Äggkvalitet får ägget märkas med en check. Läs gärna mer om certifieringen.

Äggpackerier

Livsmedelsverket har kontrollansvar för cirka 600 livsmedelsanläggningar varav ca 130 stycken äggpackerier. Nedan följer en lista över några de största anläggningarna i Sverige. Varje anläggning har ett SE-nummer som ska anges på äggförpackningen.  På hemsidan finns i vissa fall en förteckning över de äggproducenter som levererar ägg till det specifika packeriet.  Om det inte finns, kan du kontakta packeriet och fråga.

SE 001 Dava Foods (Lantägg) www.davafoods.se
SE 007 Kronägg                                        www.kronagg.se
SE 008 Norrlandsägg                                www.norrlandsagg.se
SE 012 KG:s Ägg www.stjarnagg.se
SE 013 Täljestads Ägg www.stjarnagg.se
SE 016 Gotlandsägg                                 www.gotlandsagg.se
SE 020 Thuressons Hönseri www.stjarnagg.se
SE 034 Västkustägg www.stjarnagg.se
SE 049 Alsbo Ägg www.alsboagg.se
SE 199 Norrlandsägg www.pellelisa.se

 

                

                        

                                             

                               

 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster