Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar

Den 1 januari 2008 trädde föreskriften SJVFS 2015:17 i kraft som gör det möjligt för näringens organisationer att driva frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfä. Svenska Ägg har av jordbruksverket tilldelats ansvar för att driva den frivilliga salmonellakontrollen för hönsbesättningar.

I juni 2009 infördes en frivillig salmonellakontroll för hönsbesättningar med tillgång till utevistelse. Hälsokontrollen bygger på samma regler som Jordbruksverkets frivilliga och förebyggande salmonellakontroll, med vissa specifika tillägg avseende rastgård och veranda. 

2019 reviderades programmet och bytte namn till Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar. Det innebar bland annat att de två tidigare programmen slogs ihop till ett.

Ansökan om anslutning till programmen och besiktningsprotokoll skickas till Svenska Ägg Service AB, Klustervägen 13, 590 76 Vreta Kloster eller till veterinar@svenskaagg.se.


Ansökan om anslutning till Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar

Ansökan om anslutning

 
Plan och riktlinjer Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar

Plan- och riktlinjer

Blankett för inbesiktning av ny anläggning samt anläggning där ny-, om- eller tillbyggnad skett:

Inbesiktning av anläggning

Kontrollveterinärens årliga besiktningsprotokoll:

Årlig besiktning anläggning
 

Besiktning av spannmålsanläggning:

Besiktning av spannmålsanläggning

Villkor för utfodring med icke värmebehandlat foder

 


>> Hälsokontroll spolmask

 

>> Vaccination mot rödsjuka, handledning

 

>> Saneringsplan, mall


KONTAKT

Marike Gunnarsson
Mobil: 073-085 82 04
veterinar@svenskaagg.se


 

 

 

 

 

 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster