Hälsokontroll spolmask

Angrepp av spolmask kan ge symptom som nedsatt aptit, avmagring, blodbrist, diarré samt ökad risk för bakterieinfektioner. Ett högt spolmasktryck kan troligtvis öka risken för överföring av spolmask till ägg.

För att förebygga ökande problem med spolmasksmitta i hönsbesättningar driver Svenska Ägg en frivillig och förebyggande Hälsokontroll med avseende på spolmask i avels-, ung- och värphönsbesättningar med fler än 350 djur.

Hälsokontrollen innehåller riktlinjer för provtagning, avmaskning och sanering samt uppföljning av insatta åtgärder.
 

Målsättningen med Hälsokontroll spolmask är att:

 • Motverka smittspridning till icke- smittade avdelningar/djurutrymmen
 • Begränsa spolmasktrycket i enskilda smittade besättningar
 • Minimera läkemedelsanvändningen genom att enbart spolmasksmittade flockar avmaskas
 • Öka kunskapen om smittspridningsvägar och effektiva saneringsmetoder.

Viktigt att tänka på:

När ni tar träckprover för att se om era höns har spolmask är det viktigt att ni använder rätt remiss (se pdf nedan) och fyller i den korrekt. Annars är det risk att vi inte kan koppla den till rätt avdelning.

Var noggrann att fylla i produktionsplatsnummer samt vilket hus och avdelning det gäller. För att överföringen skall ske automatiskt är det viktigt att ni använder samma benämningar som ni meddelat till vårt register. Är ni osäkra på vilka de är kan ni gå in på ”Mina Sidor” och se efter. Saknar ni inloggning till ”Mina Sidor” eller ni vill att vi ändrar benämning på något hus/avdelning i vårt register kontakta Marie Lönneskog Hogstadius, marie@svenskaagg.se, så hjälper hon er. Passa gärna på att kontrollera att de uppgifter som är inlagda är korrekta när ni ändå är inloggade.

Instruktioner om hur provtagningen hittar du i länken längst ner på sidan. Observera att det inte finns några speciella provtagningskit att beställa utan ni använder vanliga fryspåsar och skickar in till SVA i ett vadderat kuvert.

Frågor? Mejla: veterinar@svenskaagg.se.

Program Hälsokontroll spolmask 


Anslutningsansökan Hälsokontroll spolmask (.pdf)

Saneringsrapport (.pdf)

Remiss träckprovtagning spolmask

Provtagningsinstruktion träck spolmask

 

Program

>> Djuromsorgsprogram
>> Omsorgsprogram
>> Frivillig salmonellakontroll

 

 

Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster