Epizootier och zoonoser   

Epizootisjukdomar kallas de allmänfarliga sjukdomar som är mycket smittsamma och orsakar stora ekonomiska förluster. Newcastlesjuka (ND) är ett exempel på en epizootisjukdom och vid ett utbrott avlivas och destrueras alla djuren i den drabbade besättningen och möjliga smittvägar utreds.

Zoonoser kallas de smittsamma djursjukdomar som även kan smitta mellan djur och människor, t.ex. salmonella.

Vid misstanke om att djuren drabbats av en allvarlig smittsam sjukdom har djurägaren skyldighet att omedelbart anmäla det till en veterinär.Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling 

Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson
 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster