Vaccinationer   

För att förebygga vissa infektionssjukdomar används vaccin. I Sverige vaccineras avelshöns för att skydda dem och deras avkomma. Värphöns vaccineras för att skydda dem mot sjukdom samt för att undvika produktionsförluster. Höns som hålls för hobby vaccineras i mindre utsträckning. Det är inte tillåtet att vaccinera mot epizootisjukdomar, t.ex. Newcastlesjuka (ND) respektive aviär influensa (AI).


Vaccinationen sker efter särskilda program

De föräldradjur som importeras till Sverige vaccineras mot ett antal sjukdomar, såsom Mareks sjukdom (MD), koccidios, infektiös bronkit (IB), infektiös bursitvirus, aviärt rhinotrakeitvirus, chicken anemia virus samt aviär encephalomyelit (AE). Vaccinationerna görs vid speciella tidpunkter efter ett särskilt program som kan variera litet mellan de olika företagen.

Värphönsen, produktionsdjuren, vaccineras första gången på kläckeriet som daggamla kycklingar. Hönsen vaccineras sedan några ganger hos unghönsuppfödaren, samt ytterliga några gånger hos äggproducenten.

 

 Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling 
Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster