Salmonellakontrollen

Svensk äggproduktion är unik när det gäller salmonellafrihet, vilket är resultat av ett systematiskt och målinriktat arbete med kontroll och bekämpning av salmonella i fjäderfäbesättningar.

Sedan1994 gäller obligatorisk salmonellaprovtagning i värphönsbesättningar med fler än 200 höns, där äggen är avsedda för direktkonsumtion.

Den obligatoriska salmonellakontrollen innebär ett provtagningstillfälle var 15:e vecka från det att hönsen är 24 veckors gamla. I besättningar med inredd bur samlas träckprov ihop och skickas in för analys. I system för frigående hönshållning tas ”sockprov”, vilket innebär att sterila sockor träs utanpå stövlarna och därmed kommer i kontakt med hela stallarna. Träckprov i burk alternativt provtagningssockorna skickas därefter till certifierat analysföretag. Ett av de obligatoriska salmonellaprovtagningarna ska tas av besättningsveterinären.

Utöver den obligatorisk salmonellakontroll driver Svenska Ägg sedan 2008 ett frivilligt och förebyggande salmonellakontrollprogram. Målet med programmet är att;

  • behålla det mycket goda hälsoläget i svenska värphönsbesättningar
  • begränsa smittspridningen av bl.a. salmonella
  • underlätta sanering vid sjukdomsutbrott

81 % av alla värphöns i besättningar med mer än 350 höns är anslutna till den frivilliga salmonellakontrollen (2010). Övriga besättningar med fler än 200 hönsplatser omfattas av den obligatoriska salmonellakontrollen. Läs mer om Frivillig salmonellakontroll

Om en hönsbesättning blir smittad av salmonella, avlivas alla djur och besättningen spärras. Stora förluster uppstår i förlorat djurvärde, utebliven produktion och kostnader för sanering. Är besättningen enbart ansluten till den obligatoriska salmonellakontrollen ersätter Jordbruksverket max 50 % av förlusterna. Om besättningen är ansluten och godkänd inom den frivilliga salmonellakontrollen, kan ersättningen från Jordbruksverket uppgå till 70 %. Salmonellaförsäkringen ger ytterligare ekonomiskt stöd vid händelse av utbrott. Läs mer om Salmonellaförsäkringen  


Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling

 

Foto: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster