Svenska ägg är säkra, goda och nyttiga

Sverige anses ha den mest ambitiösa djurskyddslagstiftningen i världen. Det innebär en hög djurvälfärd och säker äggproduktion. I svensk äggproduktion är vi noga med att tillgodose hönsens naturliga beteende. Näbbarna ska vara som de är och vi proppar inte i hönsen antibiotika eller annan medicin i förebyggande syfte. Vi har flera omfattande kontrollprogram som säkerställer kvaliteten på det svenska ägget. Tack vare vårt kontrollprogram mot salmonella kan du äta t ex Biff Rydberg med rå äggula och vara helt trygg. Vi, som är Sveriges äggproducenter, är stolta över våra svenska mervärden och lovar att jobba hårt för att svenska ägg även i fortsättningen ska vara säkra, goda och nyttiga.

När det gäller svensk äggproduktion finns det idag fyra godkända produktionssystem för värphöns. De olika systemen har sina för- och nackdelar men alla uppfyller de djurskyddskraven. Ser man tillbaka ett antal år kan man dock konstatera att vi lyckats bra i vår ambition att minska problemen genom t.ex. modifiering av stallar och inredning, bättre fodersammansättning och ett bättre djurmaterial. Allt detta kombinerat med duktiga producenter har lett till en bättre djurvälfärd och också en säkrare och mer hållbar äggproduktion.

0 = Ekologisk produktion
1 = Frigående utomhus
2 = Frigående inomhus
3 = Inredd bur

Läs mer om märkningen av ägg

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att bry sig om värphönsens välfärd och att  ta hänsyn till deras naturliga beteende. Vi har jobbat hårt med att anpassa värphönsstallarna efter hönans behov, burar utan inredning har varit förbjudna de senaste 15 åren.

All äggproduktion i Sverige är klimatsmart, men allra mest klimatsmart är ägg från inredda burar. De har lägre foderförbrukning per kg producerat ägg, vilket är positivt ur miljösynpunkt. De har också ofta en bättre inomhusmiljö med mindre damm och mindre kontakt med sin gödsel, eftersom de inte vistas på en ströbädd på golvet.  De går i mindre grupper på 8-16 höns, men deras rörelsefrihet är mer begränsad än de frigående hönsen. 

De frigående hönsen har möjlighet att röra sig på ett annat sätt med möjlighet att flyga. Eftersom de går på en ströbädd på golvet och kommer de mer i kontakt med sin gödsel och kan lättare drabbas av spolmask. Som ett led för att bekämpa spolmasken och dess spridning initierade därför branschen ett kontrollprogram, Hälsokontroll spolmask, 2009. Där ingår regelbunden provtagning och behandling med avmaskningsmedel vid behov.

I Sverige tycker vi också att kycklingarna ska få ha sina näbbar intakta. Något som vi är ganska ensamma om. Vi som arbetar i den här branschen är medvetna om vilka problem som finns och arbetar kontinuerligt med att komma tillrätta med dem.  I vårt omsorgsprogram, som funnits sedan slutet av 90 talet, följer vi regelbundet upp ett antal punkter såsom dödlighet, fjäderdräktens kondition, hackningsskador och fotskador.  Under 2012 besiktigades 133 värphönsstallar eller 2,3 miljoner värphöns.  Besiktningarna visade att förekomst av hackning och fotskador var mycket låg och hönas kroppskondition var god i samtliga produktionsformer. Likaså har förekomsten av fjäderplockning minskat.  Dödligheten är fortfarande något högre hos de frigående hönsen jämfört med hönsen i inredd bur men den har minskat och närmar sig nu den hos hönsen i inredda burar.

Vi har idag ca 7 miljoner värphöns i Sverige och dessa tillgodoser svenskarnas behov av ägg. Vi äter allt mer ägg och det är vi glada för. Ägg är ett mångsidigt livsmedel som man kan göra nästan vad som helst med.  Men för att fortsättningsvis kunna tillgodose behovet av ägg utan att bli tvungna att importera måste vi få behålla vår svenska äggproduktion.

Svensk äggproduktion är unik i avseende att:
 
 • Äggen är garanterat salmonellafria, tack vare våra salmonellakontrollprogram.
 •  Värphönsen näbbar får vara som de är.
 • Alla värphöns har tillgång till sittpinne, värprede och ströbad.
 • Förutom lagstiftningen har vi ett omsorgsprogram där 95 % av våra höns kontrolleras. 
 • Ingen antibiotika används i produktionen.
 • Värphönsens foder är fritt från GMO.
 • Värphönsen foder är fritt från syntetiska färgämnen.
 • Spannmålen i värphönsens foder är av god kvalitet.
 • Vi har ett kontrollprogram för spolmask.

Vi är måna om och stolta över vår äggproduktion i Sverige och vill kunna garantera att alla svenskar ska ha tillgång till svenska ägg.  Det finns fyra godkända produktionssystem för värphöns, som alla uppfyller djurskyddskraven.  Det är därför viktigt att ägg från alla dessa produktionssystem får finnas i butikerna så att konsumenten själv kan få välja vilka  hon vill köpa.  Svenska ägg som är säkra, goda och nyttiga!


Vänliga hälsningar
Sveriges Äggproducenter

 

 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster