2. Klassning/äggmärkning

Nr. Kontrollpunkt Krav enligt lagstiftningen Lagstöd Avvikelse
2.1 Utrustning för kvalitets- och vikt
klassificering
Packeriet ska ha teknisk utrustning och en kvalitetsklassificering som säkerställer att givna toleranskrav uppnås. Den tekniska utrustningen ska bestå av:
 • Genomlysningsapparatur, automatisk eller bemannad vid genomlysningen
 •  Anordning för mätning av luftblåsans höjd
 • En eller flera justerade vågar för vägning av äggen
 • Utrustning för stämpling av äggen
Packeriet kan dessutom vara utrustat med:
 • En maskin eller sortering för viktklassificering av äggen
Har ditt företag rätt utrustning och metod för klassificering av ägg? Observera att viktsklassificering inte behövs om äggen säljs som "ägg i blandad storlek".
589/2008   Art 5.3 Aa
2.2 Kvalitetsklassificering

Packeriet ska kvalitetsklassificera ägg i A- och B-ägg. Packeriet ansvarar för att:

 • Utrustningen är rätt inställd och kalibrerad
 • Göra regelbundna stickprovskontroller

1308/2013  Bil VII, del VI,II, pkt 1

589/2008   Art 2

 

 

2.3

 

Viktklassificering

Ägg av klass A ska klassificeras efter vikt. 
Undantag gäller för ägg som säljs i lösvikt eller i blandad storlek med angiven nettovikt. Undantaget är också ägg som säljs till livsmedelsindustri eller annan industri.

 • Gör regelbundna stickprovskontroller
 • Kontrollera och dokumentera att utrustningen är rätt inställd och kalibrerad

1308/2013  Bil VII, del VI, II, pkt 2

589/2008   Art 4

A
2.4 Stämpelfärg Stämpelfärger ska vara godkända enligt tillsatsförordningen.

853/2004    Bil II, avs I.C pkt 14

1333/2008  Bil II, del D-E, kategori 10.1

 

2.5

Stämpling A-ägg

Ägg av klass A ska märkas med producentkoden. Den ska vara väl synlig, klart läslig och minst 2 mm hög. Högst 20 % av äggen i ett parti eller förpackning får ha oläslig märkning (se punkt 6.3).
Producentkoden ska bestå av följande uppgifter:
Kod för produktionssystem, landskod, identifieringsnummer för värphönsanläggningen, ev. bindestreck följt av stallnummer (frivillig uppgift). Det ska finnas en rutin för att säkerställa att rätt ägg märks med rätt producentkod.
Observera att så fort en sortering sker (A eller B - ägg eller olika storleksklasser) räknas detta som klassificering även om nästa packeri gör en ny sortering.

1308/2013  Bil VII, del VI,III,pkt 1


589/2008   Art 9.1, 28 

 
LIVSFS 2005:20, 41§ 

A
2.6 Stämpling B-ägg

Ägg av klass B ska stämplas antingen med producentkoden och/eller en cirkel med en diameter på minst 12 mm, innehållande ett minst 5 mm högt latinskt B, eller en väl synlig färgfläck med en diameter på minst 5 mm.
Ägg av klass B behöver inte stämplas när de saluförs inom landet (se även punkt 5.1).

1308/2013  Bil, VII, del VI,III,pkt 1

589/2008   Art 10

LIVSFS 2005:20, 41§

 
2.7 Stämpling frivilliga uppgifter

Ägg av klass A och B får stämplas med frivilliga uppgifter. Tvättade ägg får även stämplas med ordet "tvättat".
Märkning får inte vara otydlig eller verka vilseledande för konsumenten.

1169/2011 Art 7

LIVSFS 2005:20, 41§

 

 

A
2.8 Rutiner för rätt märkning av äggen Det ska finnas rutiner som säkerställer att rätt ägg märks med rätt produktionssystem. Ägg får inte märkas med felaktigt produktionssystem.

589/2008   Art 12, pkt 2

1169/2011  Art 7

 
2.9 Tidsgräns för klassning, märkning och packning

Ägg ska klassificeras, märkas och packas senast 10 dagar efter värpdagen. Märkning med bäst föredatum ska göras vid förpackningstillfället. Ägg som saluförs som "extra"  eller "extra färska" ska klassificeras, märkas och packas senast 4 dagar efter värpdagen, se även punkt 4.2.

Ägg ska levereras till konsument inom högst 21 dagar efter värpning.

589/2008   Art 6, Art 14

853/2004    Bil III, avs X, kap I. pkt 3

A
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster