3. Hantering

Nr. Kontrollpunkt Krav på kvalitetssäkring enl. lagstiftn. Lagstöd Avvikelse

3.1

3.1.1

Tvätt av ägg

Ägg av klass A får varken före eller efter klassificering tvättas eller på annat sätt rengöras.

Endast äggpackerier med särskilt tillstånd får tvätta ägg. De tvättade ägg som klassificeras som klass A får endast saluföras inom landet eller i medlemsstater som har utfärdat tillstånd för tvättning av ägg (endast Nederländerna).

589/2008 Art 2.2, Art 3.1 

Nationella riktlinjer för industriell tvättning av ägg

 

 

3.2

Tvätt av plast emballage/äggbrickor

För att undvika risk för smittspridning mellan producenter via äggpackeri ska förpackningsamaterial såsom äggbrickor antingen returneras till samma producent eller tvättas. Nationella riktlinjer för tvätt av förpackningsamaterial av plast  

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster