6. Stickprovskontroll

Nr. Kontrollpunkt Krav på kvalitetssäkring enl. lagstiftn. Lagstöd

6.1

Äggkvalitet

I egenkontrollen ingår att man regelbundet ska göra stickprovskontroller.
Branschen rekommenderar att man kontrollerar minst 180 ägg. Stickprovskontroll kan t ex göras en gång per månad. Partier där maxgränserna överskrids ska korrigeras eftersom det annars kan leda till saluförbud.

Tolerenskraven för äggkvalitet ska vara uppfyllda för A-ägg. Om det kontrollerade partiet innehåller färre än 180 ägg ska maxgränserna fördubblas. När det gäller äggkvalitet tolererar man en avvikelse på max 5 % för klassen A-ägg, dvs. max 5 % av A- äggen får vara felklassade (de skulle egentligen vara B-ägg).

Se nr 6.1.1, där finns det bilder som beskriver klassning av A- och B- ägg.

589/2008  Art 25, 26 
6.2 Vikt

Toleranskraven för viktsklassificerade A-ägg är totalt max 10 % avvikelse varav max 5 % i lägre viktsklass. Om det kontrollerade partiet innehåller färre än 180 ägg ska maxgränserna fördubblas.

589/2008  Art 25, 27 
6.3 Märkning av ägg

Toleranskraven för märkning (stämpling) ska vara uppfyllda för A-ägg. Om det kontrollerade partiet innehåller färre än 180 ägg ska maxgränserna fördubblas.Vid märkning av A-ägg får max 20 % av äggen ha en oläslig märkning.

589/2008   Art 25, 28 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster