8. Personal

Nr. Kontrollpunkt Krav på kvalitetssäkring enl. lagstiftn. Lagstöd Avvikelse
8.1 Personalhygien

Packeriet ska se till att personalen iakttar god renlighet och bär lämpliga skyddande kläder.

Rutin för övervakning av personalhygien ska finnas. 

Följande frågeställningar är viktiga:

  • Följ rutiner, ge personal instruktioner om arbetsklädsel, personlig hygien, och försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning av smitta.
  • Alla anställda omfattas av samma regler, även t.ex. praktikanter och semestervikarier.
  • Kontrollera att personalen följer rutinerna.

Personal ska informera packeriansvarig vid sjukdom som kan överföras via livsmedel.

852/2004   Bil II, kap VIII A
8.2 Utbildning Packeriet ska se till att personal som hanterar livsmedel övervakas och instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter. 852/2004   Bil II, kap XII A
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster