SVENSKA ÄGG: FAKTABLAD OM DIOXINER OCH DIOXINLIKA PCB

Vad är dioxiner och PCB?

Dioxiner och PCB är miljögifter. Dioxiner bildas vid industriella processer, avfallsförbränning vid låg temperatur och vid vanliga bränder. PCB är en industrikemikalie som användes inom många områden, innan den förbjöds på 1970-talet. Dessa miljöföroreningar sprids i naturen, bland annat via luften och faller ner bland annat i sjöar och hav där det äts upp av plankton, som i sin tur äts av fiskar. Människor kommer främst i kontakt med dioxiner och PCB genom maten vi äter.

I vilka livsmedel förekommer dioxiner och PCB?

Ämnena är fettlösliga och finns främst i feta animaliska livsmedel. Hälften av det dioxin vi får i oss kommer från fisk, resten från kött, mjölk, ägg och andra mejerivaror.

Varför finns dioxiner och PCB i ägg?

Hönor får i första hand i sig dioxiner och PCB via fodret som sedan följer med till ägget.

Varför finns det mer dioxiner och PCB i ekologiska ägg?

Enligt en undersökning från 2004 beror det på att ekologiska höns får fiskmjöl i sitt foder för att tillgodose deras behov av essentiella aminosyror. Fiskmjöl består av torkad och mald fisk från uthålligt fiske, som kan innehålla miljögifter såsom dioxiner och PCB. Det ekologiska regelverket förbjuder användning av syntetiska aminosyror vilket är tillåtet i konventionellt foder. De essentiella aminosyrorna och framförallt metionin är livsnödvändig för hönan och svår att finna i andra råvaror. För tillfället finns ingen bra ersättning till fiskmjölet i foderblandningar till ekologiska höns.

Vilka gränsvärden finns för dioxiner och PCB?

Det tolerabla dagliga intaget (TDI) är en uppskattning av den mängd dioxinlika ämnen, uttryckt per kg kroppsvikt, som kan intas per dag utan en betydande hälsopåverkan. EU har satt gränsvärden för livsmedel som innehåller dioxiner. För äggprodukter ligger gränsvärdet på 5 pg/g fett.

Enligt Livsmedelsverkets kontroller (2010-2015) innehöll ett ekologiskt ägg 1,4 pg/g fett. Efter kraftfulla åtgärder har halterna sjunkit till 0,9 pg/g fett enligt branschens kontroller (2018).

Hur mycket dioxiner och PCB får vi i oss?

Inom EU har man fastställt ett så kallat tolerabelt dagligt intag (TDI) för dioxiner och dioxinlika PCB på 2 pikogram TEQ/kg kroppsvikt och dag. Det motsvarar den mängd dioxinlika ämnen som en människa kan få i sig varje dag under hela livet utan att riskera några effekter på kroppens funktion. En person som väger 70 kilo kan alltså få i sig 140 pikogram per dag.

Enligt beräkningar som Livsmedelsverket har gjort får svenska vuxna i genomsnitt i sig ungefär 0,5 pikogram TEQ/kg kroppsvikt och dag, dvs en fjärdedel av det tolerabla dagliga intaget.


Källor

Stolt, D. Dioxiner och dioxxinliknande PCBer i ekologiska ägg (Rapport från Uppsala Universitet):
http://www.ibg.uu.se/digitalAssets/177/177024_3stolt-disa-report.pdf

Livsmedelsverket, 2015. http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/dioxiner-och-pcb/

Karolinska Institutet, 2015. http://ki.se/imm/dioxiner

Ståhl, A. 2015. ”Östersjöns Dilemma”
”Utdrag från research av intresse kopplat till Livmedelsverkets utspel kring ekologiska ägg”

Jordbruksverket.se

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster