10. REGISTER

Nr. Kontrollpunkt Krav på kvalitetssäkring enl. lagstiftn. Lagstöd
10.1 Produktionssystem

Packerier ska varje produktionssystem och dag föra separata register över följande:

a) Mängd av oklassificerade ägg som tas emot, uppdelat på producenter med uppgift om producenternas namn, adress, och producentkod samt värpdag eller värpperiod.

b) Klassificering efter kvalitets- och viktklasser.

c) Mängd av klassificerade ägg som mottas från andra packerier med uppgift om dessa packeriers godkännandenummer samt bäst före-datum.

d) Mängd av oklassificerade ägg som levereras till andra packerier, uppdelat per producent, med uppgift om deras godkännandenummer samt värpdag eller värpperiod.

e) Antalet levererade ägg och eller vikten på dessa, uppdelade efter kvalitets- och viktsklasser, förpackningsdag (B-ägg), bäst före-dag (A-ägg/tvättade) och köpare med uppgift om köparens namn och adress.

Registren kan bestå av fakturor eller följesedlar under förutsättning att punkterna a-e ovan framgår.

589/2008, Art 22

10.2 

Lager

Packeriet ska föra veckoregister över de faktiska lagren.

 

10.3

Särskild märkning

Packerier som använder märkning med foder ska registrera dessa uppgifter separat enligt punkterna a-e ovan.

Registren kan bestå av fakturor eller följesedlar under förutsättning att punkterna a-e framgår.

 
10.4 Tidsfrist register De register eller fakturor som avses under punkterna 1.2 och 10.1-10.3 i branschriktlinjerna ska sparas minst 12 månader från det att de skapades.  
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster