Äggsvinn – en EU-val-fråga

"Ett helt onödigt och ohållbart matsvinn"

Att butiker i Sverige tvingas slänga prima svenska ägg till följd av EU:s lagstiftning är ett onödigt slöseri. Vi i branschorganisationen Svenska Ägg håller med Coop om att EU:s regelverk får felaktiga konsekvenser för oss i Sverige. Lagstiftningen är anpassad efter länder med förekomst av salmonella. Men lagstiftningen är irrelevant för oss eftersom svenskproducerade ägg är salmonellafria. Ända sedan 1950-talet har vi i Sverige aktivt arbetat med att få bort förekomsten av salmonella i matproduktionen. Svenska konsumenter är därför trygga med att svenska ägg är hälsosamma och riskfria att konsumera. Dessutom har vi svenskar som vana att förvara äggen i kylen vilket gör att de är fullt ätbara även efter bäst-föredatumet. Regelverket, i nuvarande utformning, leder till att svenska matbutiker tvingas slänga prima, näringstäta och klimatsmarta ägg. Ett helt onödigt och ohållbart matsvinn.

Vi inom Svenska Ägg har haft en dialog med Livsmedelsverket kring den här frågan vid flera tillfällen. Livsmedelsverket har försökt att påverka EU med hänvisning till vår salmonellafrihet utan framgång. Vi uppmanar nu de EU parlamentariker som väljs på söndag att ta tag i problemet. På kort sikt kanske det handlar om att Sverige ges ett undantag, precis som Coop förespråkar. På längre sikt behöver smittskyddet förbättras inom hela unionen. Det kräver att samtliga länder jobbar förebyggande med god hygien och god djurhållning. Sverige ligger redan i framkant och är ett föregångsland för andra EU-länder. En uppmaning till våra EU-politiker – jobba för en regelförändring!   

 

Marie Lönneskog Hogstadius Astrid Lovén Persson
Verksamhetsledare Svenska Ägg Ordförande Svenska Ägg

 

 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster