Många fjäderfäproducenter sökte krisstöd 

Närmare 25 000 lantbrukare har ansökt om stödpengar efter torkan

Förra årets torka beräknades kosta det svenska lantbruket cirka 10 miljarder kronor i inkomstbortfall. Totalt ansökte 24 405 lantbrukare om stödpengar från det krispaket som riksdagen tog fram för att stötta drabbade bönder. 

Enligt den senaste Lantbruksbarometern, som är en årlig rapport från LRF, Swedbank och Sparbankerna, beskriver två av tre svenska bönder sin lönsamhet som ”dålig” eller ”mycket dålig”.

– Många av våra medlemmar är hårt ekonomiskt pressade efter fjolåret. Krisstödet täcker cirka 15 procent av de totala effekterna, men det är viktigt och bra att regeringen agerade så snabbt i krisen och stöttar den svenska livsmedelsproduktionen, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström i ett pressmeddelande.

Ansökningarna om det statliga krisstödet, som skulle vara inne hos Jordbruksverket senast den 20 maj i år, gällde en andra utbetalning av regeringens avsatta budgetmedel på cirka 1,5 miljarder kronor. Cirka 400 miljoner fördelades redan i höstas. Genomsnittligt täcker ansökningarna runt 95 procent av de aktuella arealer och djur som varit berättigade till krisstödet. I något fall, främst rör det sig om fjäderfäuppfödning, kom det in fler ansökningar än vad Jordbruksverket beräknat. Flest ansökningar kom in från Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Trots att alla berättigade inte sökte, så kommer hela krisstödssumman att betalas ut. Det innebär att de tidigare aviserade beloppen per hektar eller djur kommer att justeras upp något inför utbetalningen den 5 juli. Ersättningar understigande 1000 kronor kommer inte att betalas ut, vilket Jordbruksverket redogjorde för redan vid ansökningstillfället.


Här kan du läsa lantbruksbarometern i sin helhet.

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster