De svenska ekohönsen blir fler igen

Jordbruksverket har presenterat ny statistik över djurhållningen i landet. Siffrorna visar bland annat att antalet ekologiska värphöns ökade förra året, efter en liten minskning året innan.

Antalet ekologiskt hållna värphöns i Sverige ökade kontinuerligt fram till år 2016, med en kraftig ökning under åren 2015 och 2016. Efter en liten minskning 2017 ökade antalet med 3 procent, till knappt 1,3 miljoner höns, under 2018. Andelen ekologiska värphöns låg förra året på 17 procent.

Motsvarande siffror för ekologiska nötkreatur, liksom för får och lamm, låg på 22 procent medan 18 procent av mjölkkorna var ekologiska. Den ekologiska grisproduktionen är fortsatt relativt liten. Trots en ökning med 9 procent under förra året låg andelen ekologiska grisar kvar på ungefär 2 procent av det totala antalet grisar. På samma sätt är den ekologiska slaktkycklingproduktionen av liten omfattning. Endast en procent av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige var ekologiska förra året.

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster