Fler djur i fjäderfäbranschen

Fjäderfänäringen i Sverige växer, åtminstone när det gäller antalet djur. Det senaste året, mellan juni 2018 och juni 2019, har antalet höns och kycklingar för äggproduktion samt slaktkycklingar ökat med omkring 10 procent, enligt färsk statistik från Jordbruksverket. Antalet värphöns uppgick i somras uppskattningsvis till drygt 8,9 miljoner.

Samtidigt som de svenska hönsen och kycklingarna blir allt fler ser man en minskning av antalet producenter. Trenden gäller inte bara fjäderfäbranschen utan samtliga djurslag; landets lantbruksföretagare med djurproduktion blir allt färre.

När det gäller andra djurslag minskar antalet djur på många håll. Mellan juni 2018 och juni 2019 minskade nötkreaturen med 3 procent, vilket motsvarar omkring 40 000 djur, medan antalet mjölkkor minskade med drygt 4 procent, vilket motsvarar närmare 14 000 djur.

Fåren blev också färre på de svenska gårdarna, en minskning med 6,5 procent eller 38 000 djur, från juni 2018 och ett år framåt – det gäller såväl lamm som vuxna djur.

De svenska grisarna däremot blir fler. Det senaste året har antalet ökat med omkring 4,5 procent, främst bland slakt- och smågrisar, medan antalet suggor minskat.

Läs hela rapporten från Jordbruksverket HÄR.

 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster