Välbesökta kontaktdagar i Uppsala

Drygt 150 personer samlades för årets kontaktdagar som hölls på Clarion Hotel Gillet i Uppsala 23-25 oktober. Branschdagarna inleddes på onsdagen då en grupp gjorde ett studiebesök på SVA, där besökarna fick en rundvandring och samtidigt fick lära sig mer om vanligt förekommande sjukdomar och frågeställningar.

Tidningen Fjäderfäs redaktör Sven Secher fanns som vanligt på plats under kontaktdagarna. Här kan du läsa hans reportage:

Späckat program på Kontaktdagarna

Producentmöte och besättningsrådgivning

Statistik och kommentarer

Huvudprogrammet, som hölls på torsdagen, innehöll som vanligt många intressanta föredrag som spände över en rad olika ämnen och områden. Här hittar du ett par av presentationerna:

Facetime a Farmer - Hushållningssällskapet

Hur påverkar klimatet äggbranschen? - Emma Hansson, SLV

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster