Svensk forskning kring könssortering
av ägg nära ett genombrott 

På initiativ av branschorganisationen Svenska Ägg inleddes under 2018 ett forskningsprojekt tillsammans med Linköpings universitet för att försöka lösa en av äggbranschens största utmaningar. Nu har forskningen kommit ett steg närmare ett genombrott som kan betyda att könssortering av befruktade ägg snart blir verklighet.  

Varje år kläcks 840 miljoner kycklingar i Europa för att producera ägg. Hälften av kycklingarna är tuppar som inte har någon funktion. Genom att könsbestämma äggen när de är nyvärpta kan tuppäggen sorteras ut och användas som matägg.

– Hela äggvärlden ser fram mot att könssortering av befruktade ägg blir verklighet. Att sortera äggen direkt vid läggning, så att tuppäggen kan ätas upp är både en etisk och hållbarhetsfråga. Därför är vi jätteglada över att forskningsteamet vid Linköpings universitet har kommit ett steg närmare en lösning, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare för Svenska Ägg.

Ett genombrott – 95 procentig träffsäkerhet i sikte

Metoden som forskningsteamet vid Linköpings universitet använder är helt unik. Den går ut på att mäta de gaser som ägget avger och med statistiska utvärderingsmetoder bestämma könet på ägget. Nyligen nådde man en träffsäkerhet på 85 procent, vilket fortfarande inte är tillräckligt. Men forskarna är efter det senaste testet helt säkra på att snart lyckas öka träffsäkerheten till mins 95 procent. 

– Jag har haft en hög tilltro till att vi kommer att lyckas redan från start. Det senaste testet är ett stort genombrott som gör oss säkra på att metoden är tillförlitlig, säger Anita Lloyd Spetz, forkningsledare och professor emeritus i sensorvetenskap vid Linköpings universitet.

Söker fortsatt finansiering

Hittills har forskningsprojektet finansierats av äggbranschen och  Vinnova-projketet Agtech 2030. Nu finns metoden och tekniken på plats och sensorerna som används för att mäta gaserna är snart redo att utvecklas för storskaligare användning än i forskningslabbet.

– För att tekniken ska kunna användas i stor skala, och komma till nytta på riktigt, behöver den robotiseras. Därför söker vi nu fortsatt finansiering. Tyvärr fick vi ett avslag från både Vinnova och Formas, men vi för dialog med ett flertal aktörer och har stora förhoppningar om att komma vidare under 2020, säger Anita Lloyd Spetz. 

Forskning i övriga världen

Det har sedan många år pågått forskning i flera andra länder för att hitta metoder som möjliggör könssortering av ägg. De länder som har kommit närmast en kommersialiserad lösning är Kanada, Tyskland och Nederländerna. Deras metoder bygger på att bestämma äggets kön genom optisk teknik (t.ex. infraröd strålning) eller med kemisk analys t.ex. av hormoner, varvid ägget måste punkteras.

HÄR uppmärksammar Vetenskapsradion i P1 forskningsprojektet.

Mer om projektet på Linköpings Universitet:
https://liu.se/nyhet/bekraftat-att-liu-forskare-kan-konssortera-agg?&utm_source=LiU-nytt&utm_medium=email&utm_campaign=vecka-51-2019

 

 

                                                                                                            

Publicerat 2020-01-29
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster