Med anledning av SVT:s inslag om felaktig avlivning i hönsstall

I samband med en sanering av ett svenskt hönsstall har det framkommit att avlivning av enstaka djur skett på ett felaktigt sätt. Detta är något som branschorganisationen Svenska Ägg tar kraftigt avstånd från.

Enligt uppgift från hönsföretaget handlar det om enstaka djur som inte kommit med i transporten till slakteriet. Den aktuella händelsen ska ha inträffat vid sanering, som utfördes nattetid av ett externt företag då ingen ordinarie personal fanns på plats. Ansvaret för hanteringen av djuren ligger dock alltid på djurhållaren. Avtalet med saneringsfirman har nu sagts upp och ytterligare åtgärder i form av rutinöversyn i samband med transport till slakteri har vidtagits.

– Att svenska värphöns avlivas på det sätt som visas i filmen är helt oacceptabelt och något vi så klart tar avstånd ifrån, det är av största vikt och en självklarhet att svensk djurlagstiftning följs. Vi har en tät dialog med den aktuella producenten, som vidtagit de åtgärder som krävs för att något liknande inte ska kunna inträffa igen. Händelsen är också anmäld till Svenska Äggs regelråd, där frågan om åtgärd från branschorganisationen hanteras, säger Jan-Olof Bohlin, styrelseordförande för Svenska Ägg.

 

Publicerat 2020-08-06
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster