Fågelinfluensa hos kalkonbesättning i Skåne

Fågelinfluensa har konstaterats hos en kalkonbesättning i Löderup, Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Jordbruksverket har infört restriktionsområden runt den smittade besättningen och man har även beslutat om spärrförklaring i den smittade besättningen, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna gården. De smittade fåglarna kommer att avlivas och anläggningen saneras. Alla berörda anläggningar inom restriktionsområdet har blivit informerade.

Det aktuella fågelinfluensaviruset H5N8 är mycket smittsamt mellan fåglar men hittills har inga fall på människa rapporterats. Som konsument kan man fortsätta äta ägg eller kött från fjäderfä enligt Livsmedelsverket. Risken för att människor i Sverige ska smittas är i det närmaste obefintlig enligt Folkhälsomyndigheten. Mer information från Jordbruksverket.

Det här kan du göra för att minska risken för att dina djur blir smittade:

 • Följa ordinarie smittskyddsrutiner för dina besättningar men också stärka dem vid behov.
 • Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.
 • Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.
 • Se till att alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer.
 • Rengör och desinfektera redskap och utrustning som används till fåglarna.
 • Se till att vilda fåglar inte kan komma in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.
 • Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.
 • Håll rent runt hus och inhägnader.
 • Tvätta händerna före och efter kontakt med fåglarna.
 • Avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä.
 • Bekämpa skadedjur kontinuerligt.

Du ska vara uppmärksam på följande och alltid kontakta veterinär om:

 • dödligheten ökar i din besättning
 • det blir förändringar i foder- och vattenkonsumtionen
 • produktionen av ägg minskar
 • det blir förändringar i äggskalen
 • djuren får nedsatt allmäntillstånd.

Mer info om biosäkerhet & smittskydd:
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/fagelinfluensa/viktigaforebyggandeatgarder/biosakerhet.4.313254e916bf39c1737243b0.html

Om dina djur drabbas av fågelinfluensa
Fågelinfluensa är anmälningspliktig och lyder under epizootilagen. Det innebär att en djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär som i sin tur måste rapportera misstanke om fågelinfluensa till länsveterinären och Jordbruksverket.

Läs mer i här: https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/fagelinfluensa/omdinadjurdrabbasavfagelinfluensa.4.1aa561c816bfb30f4fdb8d6b.html

Kontakt Svenska Ägg
Verksamhetsledare Marie Lönneskog Hogstadius, 073 823 08 90 (marie@svenskaagg.se)
Veterinär Marike Gunnarsson, 073 085 82 04 (marike@svenskaagg.se)

Publicerat 2020-11-17
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster