Fågelinfluensan påverkar inte människor
och mat

De senaste veckorna har man inom EU sett en ökad smittspridning bland vilda fåglar, bland annat i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Danmark. Jordbruksverket beslutade därför att från och med 6 november höja upp skyddsnivån till 2 i hela Sverige, vilket innebär att alla fjäderfä, inklusive hobbyhöns, ska hållas inomhus tillsvidare.

Höns med utevistelse
Under rådande restriktioner får äggen, trots tillfällig innevistelse för hönorna, fortsätta att saluföras som ”ägg från utehöns”, dock högst under 16 veckor, enligt EU-förordning nr 589/2008 (bilaga 2): 
"Om åtgärder som vidtas enligt unionsrätten kräver att hönsens tillträde till rastgårdar utomhus begränsas för att skydda människors eller djurs hälsa får äggen saluföras som ”ägg från utehöns” under förutsättning att värphönsens tillträde till rastgårdar utomhus inte har begränsats under en oavbruten period på mer än 16 veckor. Denna maximala period börjar det datum då tillgången till rastgårdar utomhus faktiskt begränsades för den berörda gruppen höns, vilka introducerats vid samma tidpunkt."

För EU ekologisk produktion och KRAV finns ingen sådan maxgräns, där certifiering faller, där kan djuren hållas inne så länge förhöjd skyddsnivå 2 föreligger och äggen kan ändå säljas under respektive produktionsform.

Höjd skyddsnivå
En kalkonflock i Skåne har nyligen konstaterats smittats av fågelinfluensa (H5N8). Tack vare snabbt agerande av djurägare och myndigheter har nödvändiga restriktioner och åtgärder kunnat genomföras. Den aktuella kalkonbesättningen är avlivad och skydds- och övervakningsområdet har upprättats runt den drabbade gården.

Detta gäller i skyddsområde (3 km radie) och övervakningsområde (10 km radie)

 • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
 • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
 • Det är förbjudet att transportera fjäderfä, levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter mellan anläggningar för fjäderfä.
 • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Även inom övervakningsområdet (10 km) gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen för vissa transporter inom områdena.

Kan det smitta människor?
Nej. Vissa varianter av fågelinfluensa kan smitta till människor, men den variant (H5N8) som nu sprids bland tama och vilda fåglar i Europa har aldrig setts hos människor och risken att människor ska smittas bedöms som näst intill obefintlig, enligt Folkhälsomyndigheten.

Enligt Livsmedelsverket finns det heller ingen risk att bli smittat genom att äta ägg eller kött från kyckling eller annan fågel, eftersom smittan inte sprids via livsmedel.

Om man misstänker sjukdom hos fjäderfä
Aviär influensa lyder under epizootilagen, vilket betyder att om man misstänker att djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Läs mer här.

Biosäkerhet är A och O
Biosäkerhet är allt du som djurägare gör för att undvika att minska risken för sjukdomar att komma in och utvecklas på din gård eller att den sprids till andra besättningar.
Mer info om hur du följer rutinerna för smittskydd.
 

Mer info om fågelinfluensa:
Jordbruksverket 
SVA

Publicerat 2020-12-16
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster