Utveckling av koncept för oberoende rådgivning inom äggproduktionen

Projektets mål är att ta fram ett koncept för oberoende rådgivning med målsättning att främja djurvälfärden inom svensk äggproduktion. Målet är att ta fram en helt ny typ av rådgivningskoncept för äggbranschen.

Projektet kommer att ha kontakt med ett flertal av lantbrukets rådgivningsorganisationer för att diskutera samarbeten samt insamla erfarenheter från etablerade organisationer och rådgivare inom andra branscher.  För att diskutera och förankra idéer såväl som det slutliga förslaget, utses en referensgrupp som består av unghönsuppfödare och äggproducenter.

Projektet pågår under hela 2021 och finansieras av landsbygdsprogrammet 2014–2020 och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektledare: Astrid Lovén Persson astrid@svenskaagg.se

 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster