Fågelinfluensa på fjäderfäanläggning

Fågelinfluensa har konstaterats på en stor fjäderfäanläggning, en värphönsbesättning i Kalmar län. Det är den femte drabbade gården denna influensasäsong, de tidigare fallen har varit i Skåne och då rört sig om slaktkyckling och kalkon. Smittan drabbar inte människor och enligt Livsmedelsverket finns det således ingen risk att bli smittad varken av äta ägg eller kött från kyckling eller annan fågel, eftersom smittan inte sprids via livsmedel.

Den 18 januari bekräftades att en stor värphönsbesättning i Kalmar län drabbats av högpatogen fågelinfluensa. Jordbruksverket har beslutat att spärra de aktuella stallarna och har satt upp ett restriktionsområde på 10 kilometer runt anläggningen där särskilda restriktioner gäller för fjäderfäanläggningar.

− Det är mycket olyckligt att vi nu har fått bekräftat att ännu en stor fjäderfäanläggning drabbats. Övriga Europa har drabbats hårt, speciellt Frankrike och Nederländerna, och det verkar vara ett väldigt aggressivt virus med hög dödlighet denna influensasäsong, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Höjd skyddsnivå i drabbade områden
Inom beslutade restriktionsområdena runt drabbade anläggningar i södra Sverige gäller skyddsnivå 3. Detta innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. I övriga Sverige gäller skyddsnivå 2.
(Mer information i länk nedan.)

Kan människor smittas?
Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat till människa trots att den under flera år funnits bland vildfågel och orsakat utbrott bland tamfågelbesättningar i andra länder. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten att risken att människor ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig. Enligt Livsmedelsverket finns det heller ingen risk att bli smittat genom att äta ägg eller kött från kyckling eller annan fågel, eftersom smittan inte sprids via livsmedel.

Mer information – vanliga frågor

Tänk på biosäkerheten
För den som har fjäderfä är biosäkerhet det viktigaste verktyget för att förhindra att de drabbas av fågelinfluensa, men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar. Biosäkerhet är åtgärder som utförs för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i en djurbesättning eller sprids till andra besättningar.

− Vi vill uppmana djurägare i hela landet att vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Det här kan du göra för att minska risken för att dina djur blir smittade

 • Följa ordinarie smittskyddsrutiner för dina besättningar men också stärka dem vid behov.
 • Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.
 • Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.
 • Se till att alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer.
 • Rengör och desinfektera redskap och utrustning som används till fåglarna.
 • Se till att vilda fåglar inte kan komma in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.
 • Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.
 • Håll rent runt hus och inhägnader.
 • Tvätta händerna före och efter kontakt med fåglarna.
 • Avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä.
 • Bekämpa skadedjur kontinuerligt.


Mer information om biosäkerhet:
Biosäkerhet - Jordbruksverket

Kontaktuppgifter media

Vid frågor om fågelinfluensa och det aktuella utbrottet – kontakta:

Katharina Gielen
Biträdande avdelningschef, djuravdelningen Jordbruksverket
katharina.gielen@jordbruksverket.se 
Telefon 070-384 74 20

Håkan Henrikson
Chefsveterinär, Jordbruksverket
Hakan.henrikson@jordbruksverket.se
Telefon 070-399 66 41

 

Publicerat 2021-01-19
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster