Jordbruksverket: "Fortsatt viktigt att skydda fjäderfä mot fågelinfluensa"

Fågelinfluensan sprids fortfarande runt om i Europa och även i Sverige. Senaste fallet är en värphönsbesättning i Mjölby kommun, Östergötlands län. Jordbruksverket betonar i ett pressmeddelande återigen vikten av smittskydd och biosäkerhet runt fjäderfä och poängterar också att det fortsatt är riskfritt att äta ägg och kyckling.

Fåglarnas vårflytt har redan börjat och det innebär hög smittrisk och även risk i områden längre norrut i landet. Det är därför mycket viktigt att fortsätta skydda sina tamfjäderfän mot smitta.
– Det här är det största utbrott vi har haft av fågelinfluensa i Sverige. Det är inte läge att slappna av! Det är fortfarande oerhört viktigt att fortsatt skydda sina fåglar och följa de restriktioner som finns. Det gäller alla tamfjäderfäanläggningar, såväl stora som små kommersiella anläggningar
samt små hobbyhönsbesättningar, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.


Anläggningen i Mjölby kommun är spärrad och ett restriktionsområde på 10 kilometer runt anläggningen har satts upp. Inom restriktionsområdet runt den aktuella anläggningen gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av
fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött. I övriga Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2, det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta och följa de restriktioner som gäller.

Om skyddsnivåer

Fortsatt hög smittrisk i landet
Det varierar från år till år vilka varianter av influensa som cirkulerar bland vilda fåglar och hur omfattande smittan är. Det nu pågående utbrottet i Europa är mycket omfattande med många fall på vilda fåglar och många drabbade tamfjäderfäbesättningar. Tamfjäderfän smittas genom direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar och när smittan introducerats till tamfjäderfä kan spridning också ske mellan anläggningar.

Djurägarna är viktiga
Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. Risken att den högpatogena H5N8, som nu sprids bland tama och vilda fåglar
i Europa kan orsaka smitta hos människa anses låg enligt Folkhälsomyndigheten. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom.
– Som vanligt när man hanterar fåglar ska man ha goda hygienrutiner och följa de hygienregler som finns, säger Håkan Henrikson.

Det finns ingen risk att äta kyckling eller ägg, enligt Livsmedelsverket.

Mer information
Om fågelinfluensa och det aktuella smittläget
Om hygienregler
SVA:s information om fågelinfluensa
Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Kontaktpersoner för journalister
Jordbruksverket
Håkan Henrikson
Chefsveterinär, Jordbruksverket
hakan.henrikson@jordbruksverket.se
Telefon: 070-399 66 41

Publicerat 2021-03-09
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster