FÖRETAGSMEDLEM

Svenska Ägg representerar hela produktionskedjan – från fodertillverkare, kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter till äggpackerier.
Som medlem får du hjälp med tjänster som bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft för alla företagare inom svensk äggnäring.
Välkommen att bli medlem!

Som medlem får du även tidningen Fjäderfä, som utkommer åtta gånger per år.
I Fjäderfä kan du läsa om nyheter och fördjupning om svenska förhållanden kompletterat med internationell bevakning, allt som rör djurhälsa och sjukdomar, biologi, teknik samt ekonomi och marknad för fjäderfäsektorn.

För frågor som rör medlemskapet i Svenska Ägg är du välkommen att kontakta oss.
Mejla kansliet@svenskaagg.se eller ring verksamhetsledare Marie Lönneskog Hogstadius, 073-823 0890.

Vem kan bli medlem?

  • Fysisk eller juridisk person som bedriver kommersiell verksamhet inom svensk äggnäring.
  • För att som äggproducent bli medlem i Svenska Ägg krävs godkännande i Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar (FS) och Svenska Äggs omsorgsprogram (OP) * länk till OP+FS
  • Intressemedlem (privatperson eller tjänsteman i företag verksamt inom svensk äggnäring) kan bli medlem efter styrelsebeslut.

Medlemsavgift

Medlemsavgift: 200-350 kr/ år beroende på regionförening
Fast serviceavgift: 300 kr/år + moms
Rörlig serviceavgift/år: 45 öre per värphönsplats för äggproducenter som levererar till packeri, eget eller externt, utanför packerirådet.  
2 öre per unghöna baserad på årlig uppfödningskapacitet för unghönsuppfödare.