ANGÅENDE RAPPORTERINGEN OM PFAS

Kort fakta om  PFAS* i livsmedel.
(uppdaterat mars 2024)

  • Frågor som gäller PFAS-ämnen, gränsvärden och provtagningar hänvisar vi till Livsmedelsverket.**
  • Den 1 januari 2023 införde EU nya regler gällande kontroll av gränsvärden av bland annat PFAS* i livsmedel (bl.a. kött, fisk och ägg).
  • Ansvarig kontrollmyndighet är Livsmedelsverket som fr.o.m. 2024 inkluderat PFAS i sitt provtagningsprogram.
  • PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiskt framställda naturfrämmande ämnen, som av olika anledningar finns i miljön. Den kan nå djuren från olika källor; t.e.x. vatten, utemiljö, innemiljö och foder.
  • Branschorganisationen Svenska Ägg har sedan 2016 provtagit ägg för dioxiner och PCB:er. Under 2024 inkluderas även PFAS.
  • Resultaten från provtagningar av ägg visar på halter av PFAS-ämnen långt under gränsvärdet.
  • Fiskmjöl, som finns i ekologiskt foder, är en viktig proteinkälla för ekologiska höns. Proteinbrist innebär risk för hönans hälsa och välbefinnande och minskning eller uteslutning av fiskmjöl kräver därför grundlig konsekvensutredning och fullvärdig ersättning från annan proteinkälla.
  • Fiskmjöl avsett att användas i svenskt ekologiskt foder har låga nivåer av PFAS, varje batch provtas.
  • Branschen arbetar för att fasa ut och hitta alternativ till fiskmjölet, utan att riskera hönans hälsa.
  • Svenska Ägg står i kontinuerlig kontakt med myndigheterna (Livsmedelsverket och Jordbruksverket) och foderföretagen för att hålla oss informerade och för att följa upp.

*PFAS = Perpolyflourerade alkylsubstanser

PFAS-föreningar är beständiga organiska föreningar som avstöter vatten, smuts och fett. Föreningarna används till exempel i kosmetika, inredningstextilier, stekpannor och förpackningsmaterial för livsmedel. Användningen av föreningarna har numera begränsats, men på grund av deras beständighet förekommer PFAS-föreningar fortfarande i vissa livsmedel.  PFAS-föreningarna kan försvaga immunförsvaret.

** LÄS MER OM PFAS HÄR och HÄR  (livsmedelsverket.se)