ANGÅENDE RAPPORTERINGEN OM PFAS

(uppdaterat juni 2023)
Med anledning av den senaste tidens rapportering om PFAS* vill vi förtydliga följande:

 • Den 1 januari 2023 införde EU nya regler gällande kontroll av gränsvärden av bland annat PFAS* i livsmedel.
 • Enligt den ansvariga kontrollmyndigheten Livsmedelsverket arbetar de under 2023 fram ett kontrollsystem.
 • De provresultat som hittills finns tillgängliga visar inte några tecken på för höga halter av PFAS-ämnen i svenska ägg.
 • De prov som hittills har tagits av fiskmjöl avsett att användas i svenskt ekologiskt foder har haft låga nivåer av PFAS.
 • Fler prover tas för att bekräfta att PFAS-halterna understiger gränsvärdet.
 • Fiskmjöl är en viktig proteinkälla för ekohöns. Uteslutning av fiskmjöl innebär risk för hönans hälsa och välbefinnande och kräver därför grundlig konsekvensutredning och fullvärdig ersättning från annan proteinkälla.
 • De analyser som hittills är gjorda tyder på att fisk från Östersjön är mer belastad av PFAS än fisk från andra hav.
 • Branschorganisationen Svenska Ägg beslutade redan 2016 att förbjuda fiskmjöl från Östersjön i ekofoder.
 • När det gäller fodret undersöker foderföretagen möjligheten att skärpa kravet på låga värden av PFAS i foderråvaran gentemot leverantören.
 • Vi ser ingen uppenbar risk för höga PFAS-värden i nuläget, men behöver fler svar och står därför i kontinuerlig kontakt med myndigheterna (Livsmedelsverket/Jordbruksverket) och foderföretagen.
 • Vi initierar ett vetenskapligt projekt med målet att ersätta fiskmjölet.

*PFAS = Perpolyflourerade alkylsubstanser

PFAS-föreningar är beständiga organiska föreningar som avstöter vatten, smuts och fett. Föreningarna används till exempel i kosmetika, inredningstextilier, stekpannor och förpackningsmaterial för livsmedel. Användningen av föreningarna har numera begränsats, men på grund av deras beständighet förekommer PFAS-föreningar fortfarande i vissa livsmedel.  PFAS-föreningarna kan försvaga immunförsvaret.

LÄS MER OM PFAS HÄR