om hönan

Vilka hönor har värpt just dina ägg?
När du handlar dina ägg i butiken kan du välja att köpa ägg från höns som är inhysta i inredda burar, frigående inomhus, frigående utomhus eller i ekologisk produktion.
Men vad betyder det egentligen? Här hittar du svaren.

Ägg från frigående höns inomhus

Frigående höns rör sig fritt inomhus i stora stallar med strö på golvet. Det får vara max nio höns per kvadratmeter tillgänglig yta. På golvet finns det ströbad med till exempel kutterspån så hönsen kan sprätta och ströbada, det finns sittpinnar i olika höjder, vattenstationer och gott om reden att lägga äggen i. Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder, där svensk fodersäd utgör huvuddelen. Effektiva fläktar och god belysning i hönshuset gör miljön bra för både hönorna och de som sköter om dem.

Ägg från utehöns 

Ägg från utehöns kommer från höns som rör sig fritt i stallet och har möjlighet att gå ut, alla dagar året om. De har tillgång till minst fyra kvadratmeter utomhusyta per höna i rasthagen. Här kan de sprätta, sandbada, leta mask och beta gräs. Stallet är uppbyggt på samma sätt som för frigående höns inomhus. Det kan finnas flera våningsplan. De kan välja att vara på golvet för att “sprätta och bada” eller söka vila lite högre upp. Hönorna har tillgång till särskilda reden där de går in när det är dags att värpa ägg.

Ekologiska ägg

Höns som producerar ekologiska ägg går fritt i stora stallar med strö på golvet. Det får vara max sex höns per kvadratmeter. I stallarna har hönorna ströbad, sittpinnar på olika höjder och reden att lägga ägg i. När vädret tillåter kan hönsen kan gå ut i gräsbevuxna rastgårdar. De flesta ekologiska ägg som produceras i Sverige sker i enlighet med KRAVs regler. Det innebär att hela produktionskedjan är KRAV-godkänd. Konstgödsel och bekämpningsmedel inte får användas på gården. Minst 95 procent av fodret ska vara ekologiskt odlat.

Ägg från hönor i bur

Hönsen lever i mindre grupper oftast om 8-10 höns per inredd bur, men som mest 16 höns. Burarna är inredda med värpreden, ströbad och sittpinnar. Minimimåttet är 750 cm² per höna. Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder, där svensk fodersäd utgör huvuddelen av fodret. I den inredda buren kan hönorna, i takt med sina olika behov under dygnet, använda redet för att värpa, ströytan för att “bada” och sittpinnarna för att vila.

Hur många hönor finns det i Sverige?

Det finns cirka 8,5 miljoner höns som ägs och sköts av omkring 250 företag.

Var packas äggen?

De flesta svenska ägg packas och säljs till dagligvaruhandeln av tre stora packerier och ett 15-tal mindre.