Medlemsvillkor

Under 2022 har det gjorts en översyn och uppdatering av Svenska Äggs medlemsregler. Kortfattat innebär det att från och med årsskiftet 2022/2023 stryks kravet på ett visst antal höns i besättningen och istället införs krav på att alla företag med djur måste vara anslutna och följa både Svenska Äggs Omsorgsprogram och Förebyggande Smittskyddsprogrammet och hälsokontroll i hönsbesättningar. Beslutet grundar sig i att man vill säkerställa god kännedom och insyn i produktionen, vilket uppnås genom kontrollprogrammen, vilket i sin tur ska säkerställa en bibehållen hög kvalitet inom svensk äggproduktions hela värdekedja.

Svenska Äggs Omsorgsprogram

Omsorgsprogrammet är ett kvalitetssäkringsprogram för svensk äggproduktion avseende djurskydd, smittskydd, foder och livsmedel. Programmet innefattar alla av svensk lagstiftning godkända produktionsformer samt inkluderar hela produktionskedjan, från avelsdjur och unghönsuppfödning till produktionsdjur. Omsorgsprogrammet syftar till att understödja efterlevnad av lagstiftning, så att målet om ett gott djurskydd, god djurhälsa/smittskydd, säkert foder och säkra livsmedel uppnås. För att säkerställa hönsens välfärd bedöms inte bara teknik, utan även skötsel av djur såväl som anläggningen. Omsorgsprogrammet består av besiktningar av Svenska Äggs rikslikare, inrapportering av egenkontroll/stalldeklaration samt vid behov rådgivning och förslag till förbättringsåtgärder. 

Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar

Svenska Äggs förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll är öppet för alla djurägare verksamma inom svensk äggproduktion som uppfyller kraven för en godkänd anläggning. Programmet omfattar alla av svensk lagstiftning godkända produktionsformer och inkluderar hela produktionskedjan, från avelsdjur och unghönsuppfödning till produktionsdjur. Det förebyggande smittskyddsprogrammet och hälsokontrollen syftar till att understödja ett gott smittskydd, goda smittskyddsförebyggande åtgärder på gård samt säker foderhantering. 

Det förebyggande smittskyddsprogrammet och hälsokontrollen består av besiktningar, inrapportering av besiktningar till ansvarig veterinär hos branschorganisationen Svenska Ägg samt, vid behov eller vid förfrågan, rådgivning och förslag till förbättringsåtgärder. Besiktning ska göras årligen, förslagsvis i samband med den obligatoriska salmonellaprovtagning som ska utföras av veterinär. Det åligger djurägaren att se till att deras besättningsveterinär utför besiktningen. För godkänd besiktning krävs att alla punkter i besiktningsprotokollet är godkända.

Frågor kring programmen

Om du har frågor kring programmen är du välkommen att kontakta:
Omsorgsprogram Carl Göran Groth, rikslikare, carlgoran@svenskaagg.se, 070-591 16 76
Förebyggande Smittskyddsprogram –  Anna Maria Erixson, veterinär, annamaria@svenskaagg.se, 073-085 82 04

I samband med detta begränsas Svenska Äggs medlemskap till företag som är verksamma inom äggnäringen. Privatpersoner kommer därmed från och med 2023 inte att kunna vara medlemmar i branschorganisationen Svenska Ägg.

Frågor om branschorganisationen och om medlemskap

Om du har frågor kring medlemskap eller Svenska Ägg, kontakta verksamhetsledare
Marie Lönneskog Hogstadius, 073 823 08 90 eller marie@svenskaagg.se

Prenumerera på Fjäderfä

För dig som inte uppfyller Svenska Äggs nya medlemskriterier, men ändå vill följa vad som händer i branschen, finns möjligheten att prenumerera på tidskriften Fjäderfä.

För prenumeration: kontakta Tejarps Förlag/LIME via mejl prenumeration@lime.nu eller ring Filippa, 040-40 86 80.