Välkommen till Svenska Ägg

Svenska Ägg är branschorganisation för företagen inom svensk äggnäring. Vi arbetar för du ska kunna handla trygga, certifierade och kontrollerade svenska ägg. Svenska Ägg representerar hela produktionskedjan – från fodertillverkare, kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter till äggpackerier.

Vårt uppdrag

Branschorganisationen Svenska Äggs syfte är att, tillsammans med våra medlemmar, bidra till en konkurrenskraftig, hållbar och lönsam utveckling av produktion och konsumtion av svenska ägg. Svenska Ägg arbetar med näringspolitiska frågor, certifierings- och kontrollprogram men också med kommunikation och marknadsföring av ägg som livsmedel, dess näringsinnehåll, miljö- och klimatpåverkan samt de svenska mervärden som det svenska ägget ger.

Certifierade och kontrollerade svenska ägg

Branschorganisationen Svenska Ägg har ett omfattande certifieringsprogram som garanterar att den svenska äggproduktionen uppfyller hårda krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet.

Varje ägg har en rosa märkning som talar om i vilket land ägget är producerat, vilken bonde som har haft ansvaret för hönornas skötsel och vilken inhysning hönorna har. Ägget kan också vara märkt med en “check” och är då av Certifierad Svensk Äggkvalitet. 

Äggförpackningar som är märkta med ursprungsmärkningen Från Sverige innehåller certifierade ägg. Det betyder att äggen är kontrollerade i alla led, från värphönsens foder till det packeri som förpackar äggen och levererar dem till butiken. En extra bonus är att hela den här kedjan skapar jobb runt om i Sverige.

Klimatsmart

Den svenska äggproduktionen har sänkt sitt klimatavtryck med 25 procent på drygt 10 år. Andelen soja i hönans foder har minskat med cirka 10 procent och har till stor del ersatts med foder som raps- och solroskaka, som produceras på närmare håll. En livscykelanalys gjord av RISE visar att ägg både har ett lågt klimatavtryck och ett högt näringsdensitetsindex. Det betyder mycket näring till ett lågt klimatavtryck. Hela livscykelanalysen hittar du här.

Hög självförsörjningsgrad

Sverige har hög självförsörjningsgrad på ägg, cirka 97,5 % (Källa: Jordbruksverket 2020). Kraftiga fågelinfluensautbrott bidrog till en något lägre siffra under 2021.

Spårbarhet och kontroll

Svenska lantbrukare lägger mycket tid, energi och pengar på förebyggande åtgärder för att hålla djuren friska. Lantbrukarens arbete är en grundläggande förutsättning för det goda djur- och smittskydd vi har i Sverige. Resultatet är en unik smittskyddsmodell, där Sverige klarar sig från många sjukdomar och där förebyggande arbete och hälsokontroller ersätter användning av antibiotika. Alla certifierade äggproducenter följer omfattande omsorgs- och smittskyddsprogram.

Alla led certifieras

Svenska ägg är inte bara goda, de är även trygga och säkra att äta. Certifieringen gäller produktionens alla led – från hönan till dig – och säkerställer att svensk äggproduktion håller hög kvalitet. Ett certifierat ägg kan spåras genom hela kedjan från ägget i butik till packeri, producent, uppfödare, kläckeri och avel. Varje led i kedjan säkerställer att föregående led är certifierat. Det ger en stark och trygg kvalitetssäkring i hela värdekedjan.

Projekt

Här redovisas pågående och avslutade projekt som genomförts med hjälp av projektanslag, till exempel från Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med flera.