vår styrelse

Svenska Äggs styrelse består av förtroendevalda som representerar hela produktionskedjan, det vill säga foderföretag, kläckerier, uppfödare, äggproducenter och äggpackerier.

Svenska Äggs styrelse 2023/24 består av:

Ordförande

Leif Denneberg
070-645 27 68
Mail

Hans Weilefors
Lantmännen Lantbruk
072-729 53 77
Mail

Joacim Närkeby
Närkesberg Hönseri 
070-592 20 07
Mail

Marcus Lindström
Kronägg
070 510 06 76
Mail

 vice Ordförande

Lars Knutsson
Bordsjö Skogar
070-658 81 38
Mail

K-G Pettersson
KG:s Ägg
013-39 70 20
0706-58 89 93
Mail

Magnus Bolin
Gotlandsägg
070-827 21 76
Mail

Torbjörn Suneson
Skåneägg Produktion
073-063 07 62
Mail

Johanna Åberg
Prästtorps Gårdsägg
073-819 84 88
Mail

Kristian Ramstad
Dava Foods
+45 2632 0890
Mail

Johan Widén
Dala Ägg
072-7261776
Mail

Erik Emanuelsson
Brickstad
070-853 53 05
Mail

Mikael Mörk
Swedfarm
070-686 37 67
Mail