CERTIFIERAD SVENSK ÄGGKVALITET

Den rosa checken på äggskalet visar att äggen är certifierade och kontrollerade enligt Certifierad Svensk Äggkvalitet.

Spårbart och kontrollerat

Ett certifierat svenskt ägg, med den rosa checken på skalet, kan spåras genom hela kedjan från ägget i butik till gården där det är värpt. Ett certifierat ägg med den rosa checken är kvalitetssäkrad i alla led – från hönan ut till butik. Märkningen garanterar att hanteringen uppfyller Sveriges hårda krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet. Hela produktionskedjan skapar dessutom jobb i Sverige. Svenska ägg har många goda mervärden.

Vitaminpiller i naturlig form

Ägg är naturligt rikt på vitamin A, vitamin B12, vitamin B2, biotin, vitamin D, vitamin E, fosfor, jod, klorid, niacin, vitamin B5 och selen.

Spårbart ända tillbaka till gården

Varje ägg som säljs i butiken går att spåra ända tillbaka till den gård där äggen har producerats. Äggen delas in i fyra grupper och märks med kodsiffrorna 0-3 enligt nedanstående. Klicka på länkarna för att läsa mer om de olika produktionsmetoderna.

0 = Ekologisk produktion
1 = Utehöns
2 = Frigående inomhus
3 = Inredda burar

Ursprungsland

På varje ägg finns också angivet från vilket land ägget kommer. Det framgår av bokstavskombinationen, där SE står för Sverige. När ägget är stämplat med SE är det med andra ord värpt av en svensk höna.

Äggproducent och stall

De sista siffrorna i koden på äggskalet visar vilken äggproducent som har producerat äggen. Om äggproducenten har flera stall kan märkningen även visa från vilket av stallen som äggen kommer från. Detta är en frivillig märkning. Stallet anges i så fall med den sista siffran (efter bindestrecket).

Certifierad Svensk Äggkvalitet

Om samtliga led i produktionskedjan är certifierade enligt Svensk Äggkvalitet får ägget märkas med den rosa checken. 

Äggpackerier

Livsmedelsverket har kontrollansvar för livsmedelsanläggningar och äggpackerier. Nedan hittar du en lista över några de största anläggningarna i Sverige. Varje anläggning har ett SE-nummer som ska anges på äggförpackningen. På företagens webbsidor finns i vissa fall en förteckning över de äggproducenter som levererar ägg till det specifika packeriet. Om det inte finns, kan du alltid kontakta packeriet och fråga.

Kod Packeri Länk
SE 001 Dava Foods (Lantägg) www.davafoods.se
SE 007 Kronägg www.kronagg.se
SE 008 Norrlandsägg www.norrlandsagg.se
SE 012 KG:s Ägg www.stjarnagg.se
SE 016 Gotlandsägg www.gotlandsagg.se
SE 020 Thuressons Hönseri www.stjarnagg.se
SE 034 Västkustägg www.stjarnagg.se
SE 049 Alsbo Ägg www.alsboagg.se
SE 102 Torggummans Ägg torggummansagg.com/
SE 199 Norrlandsägg www.pellelisa.se

BRANSCHRIKTLINJER ÄGGPACKERIER

Här hittar du de branschriktlinjer som gäller för svenska äggpackerier.

Höga krav för certifieringen rosa checken

Certifieringen med den rosa checken innebär att svenska ägg är ett säkert och tryggt livsmedel.
Den svenska äggbranschen tar ett gemensamt ansvar för hela produktionskedjan och uppfyller alla de
specifika kriterier som leder fram till ett certifierat ägg. Här nedan ser du några av kriterierna i korthet.

Sammanfattningsvis innebär ett certifierat ägg:

 • Salmonellafria ägg
 • Ingen näbbtrimning utförs på hönorna
 • Ingen antibiotika används i produktionen
 • Endast GMO-fritt sojamjöl används, enligt EU:s definition
 • Endast uthålligt producerad soja används
 • Foder till värphöns innehåller inte syntetiska pigment
 • Certifierad livsmedelssäkerhet
 • Certifierat miljöledningssystem
 • Utplockning av höns följer Svenska Äggs policy
 • Uppfyllande av Svenska Äggs Omsorgsprogram
 • Uppfyllande av Svenska Äggs Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar
 • Ett svenskt ursprung, från höna till ägg