ANGÅENDE SALMONELLAUTBROTTET

Myndigheter och media har den gångna veckan rapporterat att salmonella har påträffats i Cedergrens anläggning i Mönsterås. Igår lämnade Jordbruksverket besked om att provsvaren bekräftar att de tidigare osmittade stallarna fortfarande är salmonellafria.

MYNDIGHETER OCH MEDIA

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har varit ansvariga myndigheter under utbrottet och Svenska Ägg har hänvisat all media till dem. Myndigheterna är beslutsfattare vid utbrott. De har haft tillgång till all fakta om utbrottet och äggens tillbakadragande och därför varit bäst rustade att svara på medias frågor. Båda myndigheterna har kommunicerat sakligt och lugnande. De konstaterar att utbrottet bekräftar att det svenska salmonellakontrollsystemet fungerar.

KONSUMENTINFORMATION

Konsumenter har vänt sig med frågor till både packerier, äggproducenter och kansliet. Får Du frågor är det bra att veta att de återkallade äggen nu ska vara borta från butikshyllorna. Är konsumenter oroliga för äggen de har hemma finns tre val. Konsumenten kan kasta äggen i soporna eller gå tillbaka med dem till butik. Det går också att med god hygien använda äggen i bakning och matlagning. De ska upphettas till minst 70 grader innan de äts vilket innebär exempelvis hårdkokning, stekning eller upphettning i maträtter och bakverk

KORT SALMONELLAFAKTA

Salmonella är en sjukdomsframkallande bakterie som kan orsaka tarminfektioner hos människor. Typiska symtom på salmonellainfektion är diarré, illamående, buksmärtor, feber och kräkningar. Salmonellabakterier dör vid 70 graders upphettning.

Läs mer på:
www.jordbruksverket.se
www.livsmedelsverket.se