MEDIAS RAPPORTERING OM SALMONELLA-UTBROTTET

Media har de senaste dagarna åter rapporterat om salmonella hos äggproducenten CA Cedergrens i Mönsterås.

Rapporteringen, som lätt kan missförstås, antyder att ett nytt salmonellautbrott konstaterats. Så är inte fallet. Salmonellan som påvisades under förra veckan fanns i packeriet och härstammar från utbrottet i december (se nedan). Täta provtagningar görs och inga ägg går ut till konsument. Hur lång tid det tar innan anläggningen kan friförklaras igen och äggen kan gå ut till konsument vet ingen i nuläget.

Svensk äggproduktion är nu i ett liknande läge det man befann sig i innan påskveckan, vilket betyder att i vissa livsmedelsbutiker kan det stundtals vara glest och till och med tomt på ägghyllorna. Omkring 80 procent av den svenska äggproduktionen pågår dock precis som vanligt.

Det finns ingen risk för att ägg med salmonella finns ute i handeln.

HUR SER SALMONELLASITUATIONEN FÖR ÄGG UT I SVERIGE JUST NU?

Sverige har ett unikt gott hälsoläge när det gäller salmonella hos våra djur. Salmonella är mycket ovanligt bland svenska värphöns och i svenska ägg.

Av de närmare 300 anläggningar som är anslutna till Svenska Ägg är det endast en som är drabbad av smitta, vilket fångats upp i kontrollprogrammet.
I anläggningen, som är Sveriges största, är de stallar där salmonella påträffats spärrade, varför inga äggleveranser går ut därifrån. I de salmonellafria stallarna PCR-testas äggen innan de går ut.

OM SALMONELLAKONTROLLEN

Den svenska salmonellakontrollen omfattar miljö, foder, djur och livsmedel och innebär att ev. fynd av salmonella hanteras längs hela livsmedelskedjan. Myndigheter och näring arbetar gemensamt för att förebygga och bekämpa salmonella genom olika kontrollprogram.

I Sverige har vi bekämpat salmonellan sedan 1950-talet, vi är därmed en föregångare inom EU. Utöver lagstadgad provtagning och kontroll har de svenska äggproducenterna dessutom ett frivilligt, förebyggande smittskyddprogram.
Mer info: Salmonella – Jordbruksverket.se

VAD ÄR SALMONELLA?

Salmonella är en bakterie som finns i vår omgivning, med över 2000 olika underarter, som kan orsaka magsjuka. Bakterien trivs bäst i tarmen hos människor och djur, men kan överleva i andra miljöer också. Smittämnet kan spridas via mat som äts utan tillräcklig upphettning (65 grader) eller hanteras på ett ohygieniskt sätt. Salmonella är mycket ovanligt i svenska ägg och i svenskt kött. De flesta svenskar som blir sjuka har smittats utomlands.
Mer info: Salmonella (livsmedelsverket.se)

VAD HÄNDER MED HÖNSEN VID SMITTA?

Salmonella är mycket ovanligt bland svenska värphöns. Om smitta upptäcks i den kontinuerliga provtagningen vidtas olika försiktighetsåtgärder, bland annat utökade provtagningar. Vid stallsmitta avlivas samtliga höns som ett led i totalsaneringen, detta för att minimera risken att smittan sprids vidare.

OM DE TIDIGARE ÅTERKALLELSERNA

Coop, Axfood och ICA återkallade senast i februari ägg då salmonella, efter utökad provtagning, upptäckts i ett värphönsstall.

Här kan du hitta information om vilka förpackningar och bäst-före-datum det handlar om.

VAD GÖR MAN OM MAN HAR KÖPT ÄGG SOM ÅTERKALLATS?

Du kan gå tillbaka till butiken med dem eller, om du vill, kan du tillaga dem. Salmonellabakterier dör vid 65 graders upphettning och risken för smitta finns alltså endast för den som äter råa ägg, som t. ex. i hemgjord majonnäs eller inte helt genomstekta/hårdkokta ägg.

OM JAG ÄNDÅ ÄR OROLIG – VAD BÖR JAG TÄNKA PÅ?

Tack vare kontrollprogrammen kontrolleras alltid både ägg och stallar regelbundet. I det fall där en större anläggning i januari och februari drabbades av salmonella är de aktuella stallarna spärrade, ägg från de salmonellafria stallarna PCR-testas innan de lämnar gården.

VAD GÖR SVENSKA ÄGG OCH MYNDIGHETERNA?

Svenska Ägg har tät kontakt med Jordbruksverket och Livsmedelsverket och diskuterar kontinuerligt förändringar och uppdateringar i befintliga kontrollprogram, utifrån det aktuella smittläget och den utveckling som skett inom äggproduktionen de senare åren. Enligt Jordbruksverket planeras ett uppdrag till Statens veterinärmediska anstalt (SVA) att göra en ny riskvärdering utifrån aktuellt smittläge.

Salmonellaprover tas regelbundet hos alla Svenska Äggs medlemmar. Salmonella förekommer i naturen och våra omgivningar och äggproducenter arbetar ständigt med biosäkerhet och smittskydd för att skydda sina höns från olika smittor, inte bara salmonella. Bra smittskydd är därför av högsta vikt även framgent.

Vi vet från det förebyggande smittskyddsprogrammet, provtagningar och resultat att smittläget i Sverige är fortsatt gott och att det svenska salmonellakontrollprogrammet fungerar bra.  Men när en stor anläggning drabbas blir konsekvenserna också större, eftersom man producerar fler ägg än genomsnittgården.

VARFÖR FINNS INGEN LISTA ÖVER ALLA ÄGGNUMMER TILLGÄNGLIG FÖR KONSUMENTER?

Hos Svenska Ägg finns i nuläget ingen sökmöjlighet där man utifrån äggets ID-nummer kan se var ägget är producerat, detta är något vi tittar på och planerar att ta fram.

Säkrast är därför att höra av sig till packeriet som packat äggen eller till butiken/butikskedjan där äggen är köpta, för att få svar på var de kommer ifrån.

KOMMER ÄGGEN ATT RÄCKA I PÅSK?

I dagsläget ser det ut som att äggen räcker gott till årets stora ägghögtid.