Blankett för inbesiktning av ny anläggning samt anläggning där ny-, om- eller tillbyggnad skett